مدارک لازم جهت تحویل سکه به دارندگان سفته بانک مرکزی

4- شعبه وحدت (1700090)

9- آژانس فدک (1702023)مجله ازدواج

10- آژانس امیریه (1700102)

آدرس شعبه در تهران – خیابان آیت جنوبی – قبل از بلوار شهید ثانی (چهارراه تلفن خانه)

آدرس شعبه تهران – خیابان آیت الله طالقانی بعد از بیمارستان کودکان تهران

8- شعبه کوثر (1700099)

7- شعبه نارمک (1700199)

آدرس شعبه تهران – خیابان الخبال بین خیابان بهار جنوبی و خیابان شریعتی (دوراهی شمیران)

به عنوان مثال چهار رقم سمت راست کد ملی 1234567799 عدد 7799 است که در بازه زمانی ذکر شده در محدوده مربوط به شعبه فدک است که به آن مراجعه می کنند.

خط 4 رقم سمت راست کد ملی نام شعبه کد نمایندگی
1 از شماره 0011 تا شماره 1002 نارمک 1700199
2 از شماره 1005 تا شماره 2093 کوثر 1700099
3 از شماره 2101 تا شماره 3031 خیابان انقلاب 1700093
4 از شماره 3034 تا شماره 3959 وحدت اسلامی 1700090
5 از شماره 3962 تا شماره 4837 خیابان آزادی 1700088
6 از شماره 4841 تا شماره 5847 استاد معین 1701018
7 از شماره 5853 تا شماره 6384 کاوشگر 1701551
8 از شماره 6386 تا شماره 7260 میدان اسدآبادی 1700225
9 از شماره 7261 تا شماره 8245 فدک 1702023
ده از شماره 8246 تا شماره 9998 امیریا 1700102

آدرس شعب به شرح زیر است:

6- شعبه استاد معین (1701018)

5- شعبه خیابان آزادی (1700088)

آدرس شعبه: تهران – خیابان فدائیان اسلام نرسیده به بزرگراه آزادگان

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دارندگان سفته بانک مرکزی از شنبه 3 لغایت 31 اردیبهشت ماه و بر اساس چهار رقم سمت راست کد ملی می توانند به روش زیر از شعبه دریافت کننده قطعه مطلع شده و شناسنامه و کارت ملی خود را در دست داشته باشند. ، در ساعات اداری و در آدرس آدرس به آژانس مربوطه مراجعه کنید سکه دریافت کنید مراجعه کنید.

آدرس: شعبه تهران – انتهای خیابان دکتر شریعتی – نرسیده به میدان قدس

تحویل سکه به دارندگان پیش کوپن بانک مرکزی

3- شعبه خیابان الخبال (170093)

1- شعبه کاشف (1701551)

آدرس: شعبه تهران – خیابان آزادی بین خیابان خوش و بهبودی، نبش خیابان شهید قانعی

آدرس شعبه تهران – میدان سید جمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)

آدرس: شعبه تهران – خیابان دکتر شریعتی روبروی خیابان میثاق 5

آدرس شعبه تهران – خیابان ولیعصر

2- شعبه میدان اسدآبادی (1700225)

آدرس: شعبه تهران – میدان استاد معین