متن عاشقانه تیزده بدر اس ام اس عاشقانه 13 بدر • تصویر از مجله زندگی

///////////////////////////////////////////////// ////////////////

///////////////////////////////////////////////// ////

سیزده بار زیر لب گفتم
رفتنت مثل یک سیزده شوم است
از این غرور خسته شدم
همیشه محکوم به شکستن است

///////////////// جملات عاشقانه سیزده بدر ///////////////

گوش هایم از فریاد و فریاد کر شد
به یاد تعطیلات از دست رفته
غم همدم من بود

من بدون تو راحتم!
اون سیزده تا دروغ!!!مجله ازدواج

سومین روزت مبارک دوست دیروز

///////////////اس ام اس عاشقانه سیزده بدر///////////////

سیزده سال عشق
نحسی نتوانست سیزده شاخه گلی را که روزی که با هم آشنا شدیم از بین ببرد!

/////////////// پیام عاشقانه 13 بدر ///////////////

من از ته قلبم باختم
من نمی خواهم صدای تو را بشنوم، نمی خواهم تو را ببینم
بزرگترین دروغ زندگی همون دروغ سیزدهم بود!

اس ام اس عاشقانه 13 بدر

اس ام اس عاشقانه 13 بدر

////////////// اس ام اس عشقولانه سیزده بدر //////////////

اوه وای هنوز ساعت سیزده دم در
باید به هم دروغ بگیم
همین که ایال بنده را بخواهد بس است
من یک لحظه رودخانه زندگی او را ندیده ام!

/////////////// متن عاشقانه 13 بدر//////////////

پشت کینه های به جا مانده
قبل از اینکه ماهی قرمز بمیرد
من معتقدم امسال نیستی
تو برای همیشه و همیشه رفته ای

سیزده برای شما کسل کننده است
تمام خیابان ها را می بندی
میرم پایین
و در پیاده رو سکوتم را در چشمان تو قرار دادم
تا من را بپذیرد

سیزده روز است
زمان عاشق شدن فرا رسیده است
نوبت و تانگ اش است
سبزه را در آب می گذارند
سیزدتون بارانی و شاد است

///////////////////////////////////////////////// ////

///////////////////////////////////////////

نمی دانم چه شد، ساعت 13 بود.

این سبزه عاشق زری بود
این ولع اتصال است
اگر بر او گره کوری دیدید
زن روست که همیشه خماری داشت!