متن شب بخیر مذهبی جدید و زیبا + پیام شب خوش احساسی • مجله تصویر زندگی

مهمانش کڹ

هر شب کمی با خودت
دلت و خدا خلوت کن
کمی فکر کن
روزت را مرور کن
هر شب قبل از خواب

و مرهم تمام زخم هاست

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

شبت بخیر و خوشی

قلبش

مهم نیست امروز چه مشکلاتی رو پشت سر گذروندی
فردا قطعا روز بهتر و روشن تری خواهد بود
شبت بخیر دوست عزیز و مهربانم

شب تون بخیر

پروردگارا

شبتون خوش

به او اعتماد کن

الهی
در سکوت
شب ذهنم را آرام
کن و مرا در پناه
خودت به دور از هیاهو
این جهان بدار
الهی شبم را
با یادت بخیر کن

در بهتریڹ جایی که او می پسندد

قلمی بردار و خط بزن غمهایشان را

هم خدا حواسش بهت هست

تا صدها گل لبخند روی لب های شما بروید

شبتون نورانی

شب مانند پردہ سیاهی کل شهر را گرفته است

در فراسوی این شب تاریک و سیاه

شبتان پر از نور الهی

پیام شب بخیر احساسی خدایی مذهبی

دعاهای بندگانت را اجابت کن

پروردگارا
امروزمان گذشت
فردایمان را
با گذشتت شیرین کن
ما به مهربانیت محتاجیم
رهایمان نکن

در کنارمان گیر

و عشق را

برای آرامش یک تبسم
برای قدرت بخشیدن به قلب
یک حرف شیرین
برای روحیه
یک‌ قدردانی
و برای جذب برکات الهی
یک دعا کافیست

با ارزشترین حس دنیاست
براتون از خدای بزرگ

شبتون بخیرمنبع

شب تون سرشار از آرامش در پناه خدا

هر وقت دلت خواست

در قلبت

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

الهی آمین

اوست که مهمان نوازی می کند

الهی

قلمی بردار

در این شب آرام

شب خوش

جملات احساسی شبت بخیر خدایی الهی

او جبراڹ تمام دلتنگی ها

هر شب

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

شکر که خدا هست

شبتون بخیر

شبت بخیر

خداوندا
بدون نوازشهای تو
بدون مهر و محبت تو
بدون عشق تو
میان دست های زندگی
مچاله میشویم
خدایا
نوازش و مهربانیت را از ما نگیر

شب بخیر مذهبی

متن شب بخیر مذهبی صمیمی و دوستانه

از خدایی که از همیشه نزدیکتر است

به خدا خواهم گفت

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

برای خودم، برای همه

با دستان مهربانت

پناه جاودانه مان ساز

در این شب زیبا

دراین شب تو رامهربانیت قسم
دلهاى گرفته را شاد
ودست هاى نیازمند رابى نیازگردان
وقلبى نورانى،تنى سالم
زندگى ارام
نصیب دوستانم بگردان

پس نگران فردایت نباش

شب بخیر

بر خوشه آرزوهای شما بتاباند

دلت رو با خدا صاف کن

در این شب

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

با غروب آفتاب
بخش دوم حیات
در شب جاری می‌شود
و همان خدایی که حاکم
روز است شب نیز
بر عرش آسمان‌ها می‌نشیند
تا عشق و آرامش را به ما هدیه کند

خدایا

دعا می کنم برای تو

بدان

شب تون بخیر

خدایا

سرشار از رحمت و برکت تو باد

شب‌ بخیر

شبتون پر از آرامش

خصوصا دوستان و عزیزانم را

کسی چی می داند

شب
انتهای زیبایی ست
برای امتداد فردایی دیگر
تا زمانی که سلطان دلت خداست
کسی نمی تواند دلخوشی هایت را ویران کند
شب خوبی برایت آرزومندم

از ته قلبت به زندگیت دعوت کن

آرامشی آسمانی به قلب های ما نازل فرما

شبت الهی

و خداوند میزبان

سبک کن و آرام بخواب
شبت بخیر

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

سرشار از امید

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

برایت
عاشقانه‌ترین لحظات را میطلبم
زیباترین لبخندها را روی لبهایت
و آرام ترین لحظات را برای هر روزت

هر آن که چشم بخواب برد

اینجوری

که نوید بخش امید و رحمت توست

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

از ستاره باران عشقت بی نصیب نگردان

آرامش آدمها

یک دنیا آرامش
یک دنیا تندرستی
و یک عالم
خوشبختی و برکت
خواستارم
لحظه هاتون پر از عطر گل با طراوت

بارالها

و زندگی اش

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

شب بخیر مذهبی

گلچین متن شب بخیر مذهبی رسمی و دوستانه 

و فردایت را با ستارہ های درخشان به تصویر بکش

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

تو را سوگند به رحمت بی انتهایت

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

بهترین ها را برایمان مقدر کن

امشب

نور عشق بی حدش را

با باران رحمت خویش پاک کن

خدایا

 آسمان تاریک دل ما را

شبت سرشار از عطر خدا

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

شاد و پرخروش، به بزرگی دریا

شب بخیر

دفتر دل دوستانم را به تو میسپارم

از پنجره قلبت

لحظه هایتان سرشار از آرامش

ایمان غبار گرفته ما را

این تو هستی که فردایت را می سازی

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

در این شب زیبا

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

پیام و جملات شب بخیر گفتن مذهبی

ذهنت را، دلت را

ما در این دنیا مهمانیم

در این مطلب، مجموعه ای از زیباترین و جدیدترین متن شب بخیر مذهبی ادبی و رسمی ، پیام شب خوش با جملات زیبا و احساسی برای ارسال به همسر، دوستان و آشنایان گرد آوری کرده ایم.

گاهی نگاه به آسمان بینداز

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

شاید خدا دسته جمعی نگاهمان کند

هم بهترین آرامش شب نصیبت میشه

و دامنت را

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

دلی رسم کن برایشان

شب بخیر

ای یگانه محبوب بی ریا

ببخش همه کسایی رو که دلتو شکستن