متن شب بخیر مذهبی جدید و زیبا + پیام شب خوش احساسی • مجله تصویر زندگی

بدان

گاهی نگاه به آسمان بینداز

با ارزشترین حس دنیاست
براتون از خدای بزرگ

دلی رسم کن برایشان

شب بخیر

با باران رحمت خویش پاک کن

شب خوش

جملات احساسی شبت بخیر خدایی الهی

الهی آمین

کسی چی می داند

دلت رو با خدا صاف کن

اوست که مهمان نوازی می کند

مهم نیست امروز چه مشکلاتی رو پشت سر گذروندی
فردا قطعا روز بهتر و روشن تری خواهد بود
شبت بخیر دوست عزیز و مهربانم

هم بهترین آرامش شب نصیبت میشه

برای خودم، برای همه

او جبراڹ تمام دلتنگی ها

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

هر شب

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

شبت الهی

خصوصا دوستان و عزیزانم را

و خداوند میزبان

برایت
عاشقانه‌ترین لحظات را میطلبم
زیباترین لبخندها را روی لبهایت
و آرام ترین لحظات را برای هر روزت

قلمی بردار و خط بزن غمهایشان را

نور عشق بی حدش را

یک دنیا آرامش
یک دنیا تندرستی
و یک عالم
خوشبختی و برکت
خواستارم
لحظه هاتون پر از عطر گل با طراوت

و عشق را

ایمان غبار گرفته ما را

شبتون بخیر

مهمانش کڹ

در کنارمان گیر

تا صدها گل لبخند روی لب های شما بروید

با غروب آفتاب
بخش دوم حیات
در شب جاری می‌شود
و همان خدایی که حاکم
روز است شب نیز
بر عرش آسمان‌ها می‌نشیند
تا عشق و آرامش را به ما هدیه کند

شبتون نورانی

آرامشی آسمانی به قلب های ما نازل فرما

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

دعاهای بندگانت را اجابت کن

پس نگران فردایت نباش

 آسمان تاریک دل ما را

و فردایت را با ستارہ های درخشان به تصویر بکش

از پنجره قلبت

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

خدایا

شاید خدا دسته جمعی نگاهمان کند

پروردگارا
امروزمان گذشت
فردایمان را
با گذشتت شیرین کن
ما به مهربانیت محتاجیم
رهایمان نکن

قلبش

شب تون بخیر

بر خوشه آرزوهای شما بتاباند

در این شب آرام

الهی

در بهتریڹ جایی که او می پسندد

آرامش آدمها

در این شب زیبا

و مرهم تمام زخم هاست

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

ذهنت را، دلت را

شبت بخیر و خوشی

سرشار از امید

شبتان پر از نور الهی

پیام شب بخیر احساسی خدایی مذهبی

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

برای آرامش یک تبسم
برای قدرت بخشیدن به قلب
یک حرف شیرین
برای روحیه
یک‌ قدردانی
و برای جذب برکات الهی
یک دعا کافیست

سرشار از رحمت و برکت تو باد

تو را سوگند به رحمت بی انتهایت

و زندگی اش

سبک کن و آرام بخواب
شبت بخیر

ببخش همه کسایی رو که دلتو شکستن

شب تون سرشار از آرامش در پناه خدا

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

از خدایی که از همیشه نزدیکتر است

شب
انتهای زیبایی ست
برای امتداد فردایی دیگر
تا زمانی که سلطان دلت خداست
کسی نمی تواند دلخوشی هایت را ویران کند
شب خوبی برایت آرزومندم

شبتون بخیرمنبع

ای یگانه محبوب بی ریا

شاد و پرخروش، به بزرگی دریا

شبت سرشار از عطر خدا

خدایا

در این مطلب، مجموعه ای از زیباترین و جدیدترین متن شب بخیر مذهبی ادبی و رسمی ، پیام شب خوش با جملات زیبا و احساسی برای ارسال به همسر، دوستان و آشنایان گرد آوری کرده ایم.

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

پیام و جملات شب بخیر گفتن مذهبی

هم خدا حواسش بهت هست

در قلبت

شب بخیر مذهبی

گلچین متن شب بخیر مذهبی رسمی و دوستانه 

پناه جاودانه مان ساز

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

و دامنت را

شب بخیر

شب مانند پردہ سیاهی کل شهر را گرفته است

قلمی بردار

شب‌ بخیر

شب تون بخیر

در فراسوی این شب تاریک و سیاه

الهی
در سکوت
شب ذهنم را آرام
کن و مرا در پناه
خودت به دور از هیاهو
این جهان بدار
الهی شبم را
با یادت بخیر کن

هر وقت دلت خواست

بارالها

دفتر دل دوستانم را به تو میسپارم

شبت بخیر

شب بخیر

در این شب

اینجوری

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

با دستان مهربانت

این تو هستی که فردایت را می سازی

امشب

لحظه هایتان سرشار از آرامش

از ته قلبت به زندگیت دعوت کن

شکر که خدا هست

هر شب کمی با خودت
دلت و خدا خلوت کن
کمی فکر کن
روزت را مرور کن
هر شب قبل از خواب

دعا می کنم برای تو

در این شب زیبا

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

بهترین ها را برایمان مقدر کن

که نوید بخش امید و رحمت توست

ما در این دنیا مهمانیم

خداوندا
بدون نوازشهای تو
بدون مهر و محبت تو
بدون عشق تو
میان دست های زندگی
مچاله میشویم
خدایا
نوازش و مهربانیت را از ما نگیر

هر آن که چشم بخواب برد

شب بخیر مذهبی

متن شب بخیر مذهبی صمیمی و دوستانه

به او اعتماد کن

پروردگارا

از ستاره باران عشقت بی نصیب نگردان

دراین شب تو رامهربانیت قسم
دلهاى گرفته را شاد
ودست هاى نیازمند رابى نیازگردان
وقلبى نورانى،تنى سالم
زندگى ارام
نصیب دوستانم بگردان

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

خدایا

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

به خدا خواهم گفت

شبتون پر از آرامش

شبتون خوش