متن زیبا و تبریک روز مادر

واحد اندازه گیری قلب مادر:
.
.
.
.
.
.
.
آیت الکرسی برثانی!!

اس ام اس تبریک روز مادر، تبریک روز مادر

متن زیبا و تبریک روز مادر

مادرم یک فرشته است… اما من هرگز پروازش را ندیدم… چون مرا به پاهایش بست… برادرم… پدرم… و تمام زندگی اش… همه راه ها به مادرم ختم می شود. عشق”! مادرم، عشق من می ترسم از بهشت ​​به جهنم بیاید تا کنارم بماند، مادر دیگری است…

مادرم بهتر از بهار
مادرم از هر بهاری روشن تر است
روز مادر مبارک عزیزممجله ازدواج

چون بهشت ​​زیر پایشان است دنیا را برایشان جهنم کرده اند…
.
.
.
به همه مامانا تبریک میگم

به سلامتی مادری که
دست پسرش پر از خطوط چاقو است اما وقتی جعبه را باز کرد
گفت بذار بازش کنم یه مدت دستت رو نگیر

اس ام اس تبریک روز مادر، تبریک روز مادر

متن زیبا و تبریک روز مادر

متن زیبا و تبریک روز مادر

محبت های همسرم را مدیون شما هستم…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
که صدام را پسرم کرد…

اس ام اس تبریک روز مادر، تبریک روز مادر

متن زیبا و تبریک روز مادر

اس ام اس تبریک روز مادر، تبریک روز مادر

مادرم: صفای گذشته اش، صفای وجودش، سنگینی سکوتش، وقار غرورش، طنین کلامش در جاذبه ی محراب، بیکرانی آسمان، و من فقط مادر را صدا کردم. .

مادر نوشته شده و فرشته خوانده می شود…
زندگی من بر سه اصل استوار است:
نگاه مادرم
لبخند مادرم
دعای مادرم…

مادر مثل تسبیح است…
زیر دانه های تسبیح را نمی دانیم اما اگر اینطور نباشد همه دانه ها پهن می شود…

گفت: با مادرت جمله بساز! گفتم: من با مادرم جمله نمی سازم! من دنیای خودم را می سازم
روز مادر مبارک مامان

این عزیزی که در دنیا دوست من بود یاور من بود. نازنینم، نازنینم، فرشته مادرم بود. تولدت مبارک، مظهر عشق

متن زیبا و تبریک روز مادر

بچه که بودم وقتی زمین خوردم مادرم مرا بوسید!
تمام دردهایم را فراموش کردم
دیروز افتادم درد نداشت . .
در عوض یاد تمام بوسه های مادرم افتادم!

مادرم دوستت دارم چون تنها تو هستی که غم مرا بی معنا می کنی
روز خوبی داشته باشید

متن زیبا و تبریک روز مادر

متن زیبا و تبریک روز مادر

متن زیبا و تبریک روز مادر