متن جدایی و آرزو; از دور میبوسمت تا از نزدیک خداحافظی کنم • تصویر از مجله زندگی

طعم خیس غم و آنچه گذشت

شاید…

🖤🖤🖤

هیچ کدومشون اسم شما رو نداره

شاید روزی که چشمانم را باز می کنم، اولین تصویری نباشی که به ذهنم می آید

هنوز نیومدی؟ تقصیر تو نیست همیشه همینطور بوده

هرگز به دنیای من برنگرد

سایه ای مثل من پشت پنجره محو شده است

متن غمگین جدایی و آرزوی عشق

شاید روزی ازدواج کنم و بچه های زیبایی داشته باشم

اس ام اس جدایی و خداحافظی - اس ام اس دلتنگی

متن سنگین جدایی و دلتنگی

در این فرصت تکرار، برای آخرین بار بگویم عشق

اس ام اس جدایی و دلتنگی

آیا خداحافظی برای شما آسان بود؟
اما قلبم از این کلمه می لرزید
خداحافظی برای شما یک آزادی بود
برای من یک غم تلخ فراق بود

🖤🖤🖤

تا زمانی که من افکار شما را از آن خارج کنم

شاید روزی بدون درد نفس بکشم

من همیشه نصف شب برات بهانه می گیرم…

اما دوباره بیدار می شوم و روز جدیدی آغاز می شود

این خیابان ها گواهی می دهند

قلبم را به درد آوردی نازنین خداحافظ

تو رفتی و من زنده ام، خیلی غم انگیز است

هر روز تصور می کنم که خدا به من رحم خواهد کرد و مرا خواهد کشت

از دور میبوسم خداحافظ

باور نکردی من دارم میرم خداحافظ
تو مرا شایسته ندانستی که از حالم بپرسم
برو با بقیه تقلب کن عزیزم خداحافظ

متن آرزوی عشق و جدایی

الف… اوه! … خداحافظ یک فاجعه ساده

ولش کن ولی من هم خدا و دنیا دارم از دنیا گله دارم که دلم برای عشقت تنگ شده ببین یه خواهشی دارم یه کم حلم کن خداحافظی نکن یه کم صبر کن.

اس ام اس جدایی و دلتنگی

تو نیستی و هیچکس مثل تو برای من نیست

🖤🖤🖤

سلام می کنم، کسی جوابم را نمی دهد، می گویم خدای ناکرده شاید دست های یکی به طور اتفاقی بلرزد.

اس ام اس جدایی و دلتنگی

به جهنم با کلمات، حتی خداحافظ!
یعنی آتشی در من افتاده، خداحافظ!
سکوت مثل سرما بر استخوان هایم نشست
مثل موج سرد کنار دریا خداحافظ

🖤🖤🖤

به سوی تو می دویدم که جفا می کشی

به عکسی که من ساختم برنگرد

من سردرد دارم که نمی شکند

اس ام اس جدایی و دلتنگی

اما من تو را می خواهم

کمی عشق را به پشتم بگذار عزیزم خداحافظ

متن عشق من خداحافظ

دلتنگی یادت هست؟؟؟

تمام شب را با یاد تو راه رفتم

خداحافظ ای ماه شبهای سرد
خداحافظ جان عزیزم
خداحافظ عشقم روز خوبی داشته باشی
خداحافظ شوق حضورم

گفته های جدایی و حسرت

افسرده

متاسف نباش
اصلا اومدی که بری!
میدونی ترس چیه؟
بعد از خداحافظی از کوچه می ترسی؟

شکست بال و پر نازنین خداحافظ

برای من سخت است

اومدی خیلی قشنگ گفتم خیلی صادقانه دوستت دارم قبول کردی چقدر فریبنده بهت احتیاج داشتم چقدر تواضع منو به خاطر یه کلمه ترک کردی چقدر نامردی کلمه عجیب خداحافظ اومد چقدر بی رحمانه سوخته بود چقدر عاشقانه

متن زیبا برای فراق و خداحافظی

برو جلو، اما من پشت سر تو دلم را می لرزانم

اس ام اس جدایی و دلتنگی

آرزوی من را یادت هست؟

این داستان تمام شد، خداحافظ
خداحافظ زندگی شما و خاطرات ما
بدون تو میرم ولی برام دعا کن
وداع با اولین باران

شعر جدایی و آرزو

خالی از رویا بودم، احساسی مرا فرا گرفت

همان باش که در رویای من از تو مانده استمجله ازدواج