متن التماس دعا از زائر کربلا و مسافران اربعین امام حسین • مجله تصویر زندگی

بارالهى درد او درمان نما

ناگاه به گوش جان شنیدم از غیب

در این ایام که از رحمت و برکت انباشته است

اگر امشب به معشوقت رسیدی

ما را از نسیم دعا فراموش نکنید

شهد شیرین زیارت ارباب عالمین

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

کمی هم نزد او یادی زما کن

با پای پیاده میروم کرببلا

گفتم : التماس دعا چیست؟

بهترین تقدیر، بهترین عاقبت

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮسی ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺑﺎ ﺯﺑﺎنی ﺩﻋﺎ ﻛﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍی ﺗﺎ ﺩﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﺷﻮﺩ !

بهترین احوال، بهترین روزی

دعا کن دلم بوی باران بگیرد
و این درد جانسوز درمان بگیرد
دعا کن دلم رنگ آیینه گردد
و تنهایی از عشق پایان بگیرد

به سوی کلبه ی ویرانه ی دل من بیندازد

هر نمازی خواستم در کربلا باشم نشد

التماس دعا

یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز

التماس دعا

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

همچو بیداران بیدل در میان خاک و خون

التماس دعا

اجابتش مهم نیست

و نوشیدن جام معنویت از دست سقای کربلا

بهترین عزاداری و بهترین زندگی

همی بوسم خاکی را که بوی کربلا دارد

و در این شب ها که از انوار خدا سپیدی گرفته اند

التماس دعا

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

گفتند : طلب نیاز از بی نیاز

گفتم که گناه من عظیم است عظیم

پس ای مهربان

مهم آرامشی است که بدانم تو به یادمی

در حشر جزای من جحیم است جحیم

گوارای وجودتان

دیدی آخر ماند بر دل آرزوی کربلا

هر که آرد دست حاجت نزد تو

ما را به دعا کاش فراموش نسازند

التماس دعا زائر کربلا

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

در این روزها و شبهای مقدس

نصیبتون بشه التماس دعا

کی شود جانم بگیرد رنگ و بوی کربلا

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

الهی به حرمت محرم

در این روزها که فرشته ها راحت میان ما قدم می زنند

بنازم آنکه دائم گفتگوی کربلا دارد

التماس دعا

اس ام اس التماس دعا زائر امام حسین

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

برایم دعا کن

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

هر لحظه دعا بهر فرج دارم من

التماس دعا

درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود

این لطف زثامن الحجج دارم من

به یاد کاروان اربعینی با گریه می‌گوید

التماس دعا

کمی هم جای ما او را صدا کن

و کربلای معلی

رندان سحرخیز که صاحب نفسانند

پیام درخواست التماس دعا از زائرین کربلا

گفتند : خوبان را در درگاه خدا واسطه قرار دادن

دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد

التماس دعا

پیامک التماس دعا

گفتم : دعا چیست؟

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

در این روز ها و شب ها نگاهم ﺑﻪ ﺩﻋﺎﯾﺘﺎﻥ است

در این مطلب جملات زیبا ، شعر احساسی جهت التماس دعا مسافران اربعین ، متن کوتاه التماس دعا زائر کربلا معلی ، اس ام اس زیبای التماس دعا و پیامک درخواست دعا و طلب مغفرت به اشتراک گذاشته شده است. با ارسال این پیام های زیبا به مسافران کربلا برایشان آرزوی سفری بخیر و سلامت کرده و التماس دعا نمایید.

التماس دعا زائر کربلا

متن التماس دعا و جملات احساسی زائر کربلا

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

التماس دعامنبع

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﮕﻮ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺩﻋﺎﻛﻨﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍی !!

التماس دعا

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

نومید مشو خدا کریم است کریم

نیم نگاهی را محتاجم

ﻣﻮسی ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩ : ﭼﮕﻮﻧﻪ؟

درد بى درمانمان درمان نما

شب عفو است و محتاج دعایم

درد مندیم اى خدا درمان نما

از نجف، پای پیاده کربلا باشم نشد

خواستم این اربعین را کربلا باشم نشد

دو دستش خالی و غرق گناه است

التماس دعا یعنی چه؟

زعمق دل دعایی کن برایم

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

این دست های خالی و ساده دخیلتان
ما را فقط به رسم رفاقت دعا کنید

ما را در صحن شش گوشه یاد کن

که دوستی به پهنای قلب مهربانش

بگو یارب فلانی رو سیاه است

خدا را در میان اشک دیدی

در هر قدمی ثواب حج دارم من

دوست عزیز

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

کاروان ها یک به یک رفتند سوی کربلا

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

درد مندیم اى خدا درمان نما
درد بى درمانمان درمان نما
هر که آرد دست حاجت نزد تو
بار الهى درد او درمان نما
التماس دعا

پیام التماس دعا برای زائرین کربلا

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

پس ای خوبان خدا

التماس دعا

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

بنده ای خدا را گفت:
اگر سرنوشت مرا تو نوشته ای پس چرا دعا کنم؟
خداوند فرمود:
شاید نوشته باشم هر چه دعا کرد

التماس دعا

زائران بین نمازی در حرم یادم کنید