متن التماس دعا از زائر کربلا و مسافران اربعین امام حسین • مجله تصویر زندگی

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﮕﻮ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺩﻋﺎﻛﻨﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍی !!

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

اگر امشب به معشوقت رسیدی

التماس دعا زائر کربلا

متن التماس دعا و جملات احساسی زائر کربلا

ما را در صحن شش گوشه یاد کن

التماس دعا

گفتم : دعا چیست؟

نومید مشو خدا کریم است کریم

بنازم آنکه دائم گفتگوی کربلا دارد

در این ایام که از رحمت و برکت انباشته است

بگو یارب فلانی رو سیاه است

در حشر جزای من جحیم است جحیم

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود

ما را از نسیم دعا فراموش نکنید

این لطف زثامن الحجج دارم من

و نوشیدن جام معنویت از دست سقای کربلا

گفتم : التماس دعا چیست؟

در این روز ها و شب ها نگاهم ﺑﻪ ﺩﻋﺎﯾﺘﺎﻥ است

این دست های خالی و ساده دخیلتان
ما را فقط به رسم رفاقت دعا کنید

به یاد کاروان اربعینی با گریه می‌گوید

خدا را در میان اشک دیدی

در این روزها و شبهای مقدس

التماس دعا

اس ام اس التماس دعا زائر امام حسین

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

همچو بیداران بیدل در میان خاک و خون

الهی به حرمت محرم

شهد شیرین زیارت ارباب عالمین

با پای پیاده میروم کرببلا

کی شود جانم بگیرد رنگ و بوی کربلا

دعا کن دلم بوی باران بگیرد
و این درد جانسوز درمان بگیرد
دعا کن دلم رنگ آیینه گردد
و تنهایی از عشق پایان بگیرد

همی بوسم خاکی را که بوی کربلا دارد

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

التماس دعا

التماس دعا زائر کربلا

گفتم که گناه من عظیم است عظیم

دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد

التماس دعا

هر نمازی خواستم در کربلا باشم نشد

التماس دعا یعنی چه؟

گفتند : خوبان را در درگاه خدا واسطه قرار دادن

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

پس ای مهربان

اجابتش مهم نیست

التماس دعا

درد مندیم اى خدا درمان نما
درد بى درمانمان درمان نما
هر که آرد دست حاجت نزد تو
بار الهى درد او درمان نما
التماس دعا

پیام التماس دعا برای زائرین کربلا

یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز

التماس دعا

در هر قدمی ثواب حج دارم من

هر لحظه دعا بهر فرج دارم من

التماس دعا

بنده ای خدا را گفت:
اگر سرنوشت مرا تو نوشته ای پس چرا دعا کنم؟
خداوند فرمود:
شاید نوشته باشم هر چه دعا کرد

بهترین تقدیر، بهترین عاقبت

مهم آرامشی است که بدانم تو به یادمی

در این مطلب جملات زیبا ، شعر احساسی جهت التماس دعا مسافران اربعین ، متن کوتاه التماس دعا زائر کربلا معلی ، اس ام اس زیبای التماس دعا و پیامک درخواست دعا و طلب مغفرت به اشتراک گذاشته شده است. با ارسال این پیام های زیبا به مسافران کربلا برایشان آرزوی سفری بخیر و سلامت کرده و التماس دعا نمایید.

و کربلای معلی

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

خواستم این اربعین را کربلا باشم نشد

بهترین احوال، بهترین روزی

پس ای خوبان خدا

گوارای وجودتان

دو دستش خالی و غرق گناه است

دوست عزیز

گفتند : طلب نیاز از بی نیاز

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

برایم دعا کن

درد مندیم اى خدا درمان نما

ما را به دعا کاش فراموش نسازند

بهترین عزاداری و بهترین زندگی

درد بى درمانمان درمان نما

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

هر که آرد دست حاجت نزد تو

از نجف، پای پیاده کربلا باشم نشد

شب عفو است و محتاج دعایم

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

ناگاه به گوش جان شنیدم از غیب

که دوستی به پهنای قلب مهربانش

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

التماس دعامنبع

التماس دعا

رندان سحرخیز که صاحب نفسانند

پیام درخواست التماس دعا از زائرین کربلا

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮسی ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺑﺎ ﺯﺑﺎنی ﺩﻋﺎ ﻛﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍی ﺗﺎ ﺩﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﺷﻮﺩ !

دیدی آخر ماند بر دل آرزوی کربلا

التماس دعا

به سوی کلبه ی ویرانه ی دل من بیندازد

کمی هم نزد او یادی زما کن

نصیبتون بشه التماس دعا

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

زعمق دل دعایی کن برایم

ﻣﻮسی ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩ : ﭼﮕﻮﻧﻪ؟

در این روزها که فرشته ها راحت میان ما قدم می زنند

کاروان ها یک به یک رفتند سوی کربلا

التماس دعا

پیامک التماس دعا

········♦••♦••♦••♦••♦••♦••♦········

زائران بین نمازی در حرم یادم کنید

التماس دعا

کمی هم جای ما او را صدا کن

و در این شب ها که از انوار خدا سپیدی گرفته اند

نیم نگاهی را محتاجم

بارالهى درد او درمان نما