مبلغ یارانه قفل شده در حساب خانوار قابل برداشت است • تصویر از مجله زندگی

کلیه افراد می توانند جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت کمک خانوار، کد دستوری ##43857*4* (4 ستاره، 4 ستاره، کد مربع ملی 43857) را با شماره تلفن همراه خود شماره گیری کنند.مجله ازدواج

همچنین سرپرستان خانواری که کمک نقدی آنها در اردیبهشت ماه 1401 منسوخ شده و درخواست تجدیدنظر خود را در صورت احراز مجدد دهک های اول تا نهم در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کرده اند. بهزیستی، یارانه تمدید می شود، طبق اعشار اعلام شده، ماه 1402 را دریافت می کنند.

بر این اساس اگر سرپرستان خانوار جزو دهک های اول تا سوم باشند به ازای هر نفر 400 هزار تومان و اگر جزو دهک های چهارم تا نهم باشند به ازای هر نفر 300 هزار تومان به حساب آنها واریز می شود.

باز کردن مبالغ کمک هزینه معترضان

اطلاعات دریافتی این سازمان از مجری طرح فهرست اموال الکترونیکی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) سرپرستان خانوار دهک های 1 تا 3 در صورتی که 80 درصد از کل مبلغ کمک بلاعوض هر یک از اعضای خانوار دریافت شده باشد. به عنوان فهرست کالاها استفاده می شود، مشروط به دریافت مابقی مبلغ کمک بلاعوض بوده و افزایش آن 20 درصد بوده و قابل قبول خواهد بود.

کسر اقساط از تاسیسات اربعین و وام کرونا

همچنین سرپرستان خانوارهایی که تسهیلات اعزام به عتبات عالیات (اربعین) را دریافت کرده اند اقساط می شوند. وام اربعین به نسبت تعداد خانواده از حساب آنها کسر می شود.
اعطای واریز به حساب سرپرستانی که درخواست بازبینی دهیک و ثبت نام های جدید را دارند

در این مرحله سرپرستان خانواری که ثبت نام کرده اند، در صورتی که در آزمون گسترده وزارت رفاه جزو دهک های یکم تا نهم باشند، طبق دهک های اعلامی یارانه تیرماه را دریافت خواهند کرد.

در صورتی که سرپرستان خانوار از صورتحساب الکترونیکی استفاده نکرده باشند، می توان کل مبلغ یارانه را برای آنها برداشت کرد و در صورت استفاده، همان مبلغ از یارانه خانوار کسر و مابقی به حساب صندوق واریز می شود. سرپرست خانوار.

گزارش اخبار بلاعوض : سرپرستان خانوارهایی که کمک نقدی آنها در اردیبهشت ماه 1401 حذف شده و در صورت تجدید نظر در وزارت تعاون، کار و رفاه از دهک های اول تا نهم بوده اند و درخواست تجدید نظر در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه کرده اند. تا پایان سال 1401 مبالغ بلوکه شده روی حساب سرپرستان خانوار آزاد و قابل برداشت است. همچنین مبالغ بلوکه شده در حساب بانکی سرپرستان خانوارهای معترض حذف شده که تا پایان سال 1401 مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نبوده و دهمین دهم را تشکیل می دهد، به سازمان هدفمندی بلاعوض واریز شد. حساب.

کاتالوگ الکترونیکی

مبلغ کمک هزینه قفل شده را می توان از حساب خانوار برداشت کرد

کمک هزینه تیرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد

ثبت نام از افرادی که هنوز کمک هزینه نقدی دریافت نکرده اند یا متقاضیان جدید کمک هزینه هستند همچنان ادامه دارد. این افراد می توانند با مراجعه به سایت پنجره خدمات هوشمند ملی، خانوار خود را ثبت نام کنند. برای ثبت نام در این سامانه همراه داشتن شماره تلفن همراه به نام سرپرست خانوار، کد ملی، کد پستی، تاریخ تولد و شماره حساب بانکی سرپرستان خانوار کمک هزینه جدید الزامی است. متقاضی یا بازمانده

اعطای شماره درخواست عشر با کد سفارش

متقاضیان بررسی رده بندی اعلام شده می توانند ثبت نام کنند یا به درخواست خود پاسخ دهند سیستم اعتراض به عشر خانگی به آدرس مراجعه کنید یا با شماره صوتی 09200006369 تماس بگیرید.

استعلام عشر خانوار با کد ملی

کمک هزینه معیشتی مرحله یکصد و چهل و نهم مرتبط با تیرماه 1402 به حساب کلیه سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت کمک هزینه در سراسر کشور واریز و از ساعت 24:00 روز سه شنبه 30 تیرماه قابل برداشت است.
در تصویر زندگی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده کمک معیشتی مرحله 149 بر اساس عشریه خانوار به حساب سرپرستان واریز می شود و از ساعت 24 روز سه شنبه 30 تیرماه قابل برداشت است.

در صورتی که سرپرستان خانوار قبلا تسهیلات 10 میلیون ریالی تاج دوم را اخذ کرده باشند، مابقی اقساط وام کرونا از مبلغ واریز شده به حساب وی کسر می شود.