مبلغ وام نهضت ملی مسکن افزایش یافت • تصویر از مجله زندگی

پیش از این سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن 450 میلیون تومان بود و در برخی مناطق بانک ها کمتر از این سقف پرداخت می کردند. با وجود این، از سال گذشته به دلیل نوسانات قیمت مصالح ساختمانی، پیشنهاداتی برای افزایش سقف وام ساخت مسکن ارائه شد و در نهایت این پیشنهادات در شورای ارز مورد بررسی قرار گرفت و اعتبار و سقف تسهیلات تعیین شد. به 550 میلیون افزایش یافت. تومان.مجله ازدواج

وام ملی نهضت مسکن

به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش در توییتر خود اعلام کرد: امروز در شورای پول و اعتبار، وام ملی نهضت مسکن به 550 میلیون تومان افزایش یافت.

وزیر راه و شهرسازی گفت: تسهیلات نهضت ملی مسکن به 550 میلیون تومان افزایش یافته است.