لیست قیمت کارخانه محصولات سایپا (خرداد 1402) • تصویر از مجله زندگی

ماشین قیمت قرارداد با سود مشارکت قیمت قرارداد بدون بهره مشارکت ساینا اس تیپ DA 248 میلیون و 694 هزار تومان 217 میلیون و 945 هزار تومان ساینا اس دوبل 283 میلیون و 128 هزار تومان 261 میلیون و 110 هزار تومان ساینا اس 330 میلیون و 932 هزار تومان 312 میلیون و 601 هزار تومان DA نکته سریع 201 میلیون و 180 هزار تومان 190 میلیون و 677 هزار تومان راپید اس 268 میلیون و 194 هزار تومان – Rapid S از نوع DA 268 میلیون و 808 هزار تومان 235 میلیون و 987 هزار تومان سریع و اتوماتیک 327 میلیون و 87 هزار تومان – Rapid R نوع DA 255 میلیون و 999 هزار تومان 224 میلیون و 673 هزار تومان Rapide R CVT نوع DA 338 میلیون و 484 هزار تومان – شاهین جی 425 میلیون و 166 هزار تومان – وانت پراید 151 معمولی 218 میلیون و 29 هزار تومان – وانت 151 با آستر 221 میلیون و 380 هزار تومان – نیسان اختیاری 429 میلیون و 500 هزار تومان – هیدرولیک اختیاری نیسان 446 میلیون و 500 هزار تومان – دو نیسان اختیاری 485 میلیون تومان – نیسان دیزل 556 میلیون و 454 هزار تومان –مجله ازدواج