لیست داروهای ممنوعه برای زائران اعلام شد

لیست داروهای ممنوعه برای زائران

فهرست داروهای ممنوعه ورود به عربستان

وی همچنین درباره داروهای آرامبخشی که توسط پزشک برای بیمار تجویز می شود، بیان کرد: زائران از سوی سازمان حج و زیارت اطلاع رسانی می شوند و در صورت نیاز برای مصرف این دسته از داروها، بیماران باید نسخه انگلیسی دارو را به همراه داشته باشند. take باید در صورت لزوم اطلاعات مربوطه را در فرودگاه ها ارائه دهد.مجله ازدواج راعی خاطرنشان کرد: اگر فردی به دلیل بیماری از داروهایی استفاده می کند که ورود آنها به عربستان ممنوع است، قبل از سفر با پزشک خود در مورد داروهای جایگزین و همچنین افرادی که به دلیل بیماری های مزمن تحت درمان با داروهای خاص هستند، مشورت کند. هنگام سفر باید داروهای تجویزی کافی همراه داشته باشد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه ورود داروهای کدئینی و مشتقات مخدر، روانگردان و خواب آور به عربستان بدون توجه به مقدار آن ممنوع است، افزود: با توجه به سفر هموطنانمان به کشور خانه خدا فهرست داروهای ممنوعه برای ورود به عربستان اعلام شد.

محمدجواد راعی ادامه داد: هر ساله زائران خانه خدا از حمل برخی داروها منع می شوند و اگر زائری داروهای حرام به همراه داشته باشد امکان انتقال آن به عربستان وجود ندارد و همین امر می تواند زائران را با مشکل مواجه کند.

وی اعلام کرد: مصرف آمپول های پتیدین، مرفین و ترامادول، قرص متادون، هیدرومورفین، متیل فنیدات هیدروکلراید، ترامادول و استامینوفن کدئین و شربت متادون و متادون . کدئین خلط آور» برای حجاج در عربستان سعودی ممنوع است.