قرار است زائران اربعین فردا برای خرید دینار عراقی به بانک مراجعه کنند

به گزارش بانک مرکزی، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران گفت: انتظار می رفت که مردم تهیه ارز اربعینفقط به معاملات نروید. بانک هایی نیز برای این کار مشخص شده اند، قبلاً 5 بانک ارز ارائه می کردند که اکنون به 21 بانک افزایش یافته است. اسامی بانک ها و شعب در سایت بانک مرکزی درج شده است، بنابراین مردم برای دریافت ارز اربعین به بانک ها مراجعه کنند نه صرافی ها چرا که این امر باعث ازدحام و ازدحام جمعیت می شود. خانوار می تواند تنها با مراجعه به بانک برای اعضای خانواده ارز دریافت کند و تنها یک بار مراجعه از 5 سالگی تا 18 سالگی کافی است که قبلا امکان پذیر نبود. همچنین دیروز نیز چند دینار از عراق وارد شد که از فردا توزیع می شود.

رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص یادآور شد: البته اگر مردم پول خرد نداشته باشند در استان های ایلام، خوزستان و کرمانشاه دستگاه های خودپرداز وجود دارد که از 200 هزار تومان به 500 هزار تومان رسیده است. در صورت دریافت ریال می توانند در عراق استفاده کنند. البته ما در حال مذاکره با دوستان عراقی خود هستیم.مجله ازدواج

رئیس کل بانک مرکزی گفت: انتظار می رفت مردم فقط برای دریافت ارز به صرافی ها مراجعه نکنند. بانک هایی نیز برای این کار مشخص شده اند، قبلاً 5 بانک ارز ارائه می کردند که اکنون به 21 بانک افزایش یافته است.