قانون تعطیلات عید سعید فطر 1402 • تصویر از مجله زندگی

در این صورت وقتی طبق پیش بینی هجری قمری ماه رمضان 30 روزه باشد یا 29 روزه، دو روز تعطیل است، پس اگر ماه رمضان 30 روز بود، روز 30 رمضان و اول شوال خواهد بود. تعطیل باشد و اگر ماه رمضان 29 روز باشد، روزه در روزهای اول و دوم شوال تعطیل اعلام شده است. مزیت این اقدام این است که اگرچه دو روز تعطیل هجری قمری متغیر است، اما دو روز تعطیلی تقویم هجری قمری ثابت است و می توان برای تهیه بلیط سفر و برنامه های اوقات فراغت خانوادگی و انجام امور تجاری و اداری برنامه ریزی کرد.مجله ازدواج

عید فطر چند روز است؟

در سال هایی که ماه رمضان در تقویم رسمی 29 روز اعلام شده است، اما به دلیل عدم رویت هلال ماه، ماه رمضان سی روزه می شود و یا در سال هایی که ماه رمضان 30 روز اعلام شده است، اما به دلیل با رؤیت هلال ماه، ماه رمضان 29 روزه می شود، با تغییر رابطه بین گاهشماری هجری شمسی و گاهشماری هجری قمری، شاهد تغییر تعطیلات یک روزه هستیم. این تغییر برنامه ریزی نیروهای اداری و خانواده ها را دشوار می کند.

به نظر می رسد اگر این قانون به گونه ای اصلاح شود که در مورد بیست و نه روز از ماه مبارک رمضان، تعطیلات تقویم شمسی، روزهای اول و دوم شوال و در مورد سی روز ماه مبارک رمضان، تعطیلات باشد. روز سی ام رمضان و اول شوال. ، زمان تعطیلات در تقویم هجری قمری تغییر نخواهد کرد.

قانون تعطیلات عید فطر

به عبارت دیگر، برای رفاه حال مردم و توانایی مردم در برنامه ریزی زمانی، می توان پیشنهاد کرد که بسته به اینکه ماه رمضان 30 روز باشد، روز اول شوال قطعا تعطیل و روز بعد تعطیل است. یا 29 روز، روز بعد تعطیل است، قبل و یا بعد از آن روز.

متن کامل طرح نمایندگان برای اصلاح قانون تمدید تعطیلات عید سعید فطر به شرح زیر است:

با رسیدن به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، به عید سعید فطر نزدیک می شویم. بر اساس مصوبه مجلس، روزهای اول و دوم شوال امسال مصادف با دوم و سوم اردیبهشت ماه تعطیل است.

متن قانون تمدید تعطیلات عید سعید فطر