فیلم آموزش قلاب بافی گره ستاره ای (گره ستاره ای) • تصویر از مجله زندگی

آخرین گره ستاره ای که گره زدی یک زنجیر باقی می ماند.

» آموزش بافتنیمجله ازدواج

کلاه بچه

برای کلاه بافی می توانید عمود بافی را با ستاره های افقی انجام دهید.

اگر به بافتنی علاقه مند هستید، آموزش های بیشتری را اینجا ببینید

اکنون 6 نخ روی قلاب دارید.

کیف قلاب بافی ستاره بافت کیف قلاب بافی ستاره بافت کیف قلاب بافی ستاره بافت کیف قلاب بافی ستاره بافت

همه چیز را مانند گره و زنجیر اول ببافید.

تا آخرین زنجیره یک گره ستاره ای به عنوان گره دوم ببافید.

الگوی جوراب ستاره دار قلاب بافی الگوی جوراب ستاره دار قلاب بافی

نخ زنجیره دوم و اول را بردارید.

شال ستاره بافت

دسته بافت ستاره

آموزش بافت ستاره ها

آموزش بافت ستاره ها

آموزش بافت ستاره ها

کلاه قلاب بافی با بافت ستاره

فیلم آموزشی Stellar Textures

گره های زیر را به همین ترتیب ببافید.

انتهای رج را به عنوان رج اول پایه بلند ببافید.

نقشه بافت ستاره ای

چند نمونه از کیف های بافته شده با گره ستاره ای

سه زنجیره بزنید.

دور تا دور قلاب را ببافید و از حلقه های روی قلاب عبور دهید.

یا دو حلقه

قلاب بافی ستاره ای برای مردان

زنجیر درست کن

دستکش

کلاه بچه قلاب بافی ستاره دار

تعداد زوج زنجیره ببافید.

آموزش همراه با عکس های مرحله به مرحله

آموزش بافت ستاره ها

کار را برگردانید و در سوراخ بالای هر گره ستاره دو کوک وسط ببافید.

همه را با هم ببافید.

جوراب

هدبند قلاب بافی ستاره ای هدبند قلاب بافی ستاره ای

نمونه هایی از کاربردهای بافت ستاره

در بافت عمودی زنجیر زدن به اندازه (طول کلاهک + کاف) الزامی است.

حلقه های روی قلاب را مانند بافت بلند پایه دو به دو ببافید.

در انتهای رج، قلاب را بین دو حلقه نخ عمودی ردیف قبل فرو کنید، نخ را بگیرید و سفت کنید.

بقیه بافت ها تکرار رج 2 و 3 است.

فیلم تمرین بافت ستاره قلاب بافی

نخ را از سه پایه بعدی بردارید. از حلقه پشتی پایه وسط ردیف قبل

مدیریت کنید

نخ را از آخرین پایه گره قبلی بردارید (می توانید کاموا را از دو حلقه یا از حلقه جلو یا از حلقه پشت بگیرید).

🧶 بافت ستاره قلاب بافی یکی از پرکاربردترین و زیباترین مدل های بافت می باشد. در این مقاله از بخش آموزش قلاب بافی روش بافت گره ستاره و نمونه هایی از کاربردهای آن را خواهید دید.

قلاب بافی گره ستاره ای بسیار آسان و سرگرم کننده است، حتما گره های ستاره ای را روی یک تکه کوچک مانند دسته یا هدبند امتحان کنید و از بافت آن لذت ببرید.

بافت ستاره بسیار ساده است و فقط دو ردیف را تکرار می کند.

آموزش الگوی ستاره قلاب بافی

آموزش بافت ستاره ها

دستمال سر

می توانید بین هر ردیف ستاره یک یا چند رج گره ببافید.

پتو قلاب بافی با طرح ستاره پتو قلاب بافی با طرح ستاره

حالا یک نخ از سوراخ بالای اولین گره ستاره بردارید.

از سوراخ آخرین گره ستاره و آخرین زنجیره یک نخ بردارید.

رج 1: زنجیره آخر را رها کرده و نخ 6 زنجیره بعدی را بردارید.

آموزش بافت ستاره قلاب بافی

گره ستاره ای گزینه مناسبی برای بافت پتو است.

آموزش بافت ستاره ها

نخ را از سه زنجیره بعدی بردارید.

آموزش بافت ستاره ها

نمودار بافت ستاره ای

دستکش بدون انگشت قلاب بافی ستاره بافت

شال قلاب بافی ستاره ای

می توانید حتی رج ها را با پایه کوتاه ببافید. نمونه بافت را در تصویر زیر ببینید.