فیلم آموزش بافت پیراهن دخترانه (با دمپایی و سربند) • تصویر از مجله زندگی

دانه ها را کور کنید.

دو یا سه رج ببافید.

بافتنی قلاب بافی.

16 دانه برای جیب سر اضافه کنید

3 طرف، دانه ها را زیر 9، 3 طرف تا کنید.

۱۱ رج ببافید و دانه ها را کور کنید.

روی رج بعد سجاف را ببافید تا سوراخی ایجاد شود.

گره را روی آن بگذارید و بدوزید.

فیلم آموزش بافت هدبند

از پشت کار دانه ها را کم کنید تا 59 دانه باقی بماند.

زیر 15 بخیه، جلو 14 بخیه و آستین 8 بخیه.

اگر به قلاب بافی دو نفره و پنج قلاب بافی علاقه دارید، آموزش های دیگر را اینجا ببینید

3 رج یقه ببافید.

بین ستون ها باید 10 ردیف ستون وجود داشته باشد.

14 دانه، 3 دانه، 5 دانه، 3 دانه و 14 دانه ببافید.

آستین ها، شانه ها و یقه های 3 تایی باید بافتنی باشد 19 کوک کور بزنید، سرشانه ها و آستین ها را ببافید.

برگردید و بافت رویه را تا 10 رج ادامه دهید.

50 دانه اضافه کنید.

دانه ها را پنهان کرده و دو طرف نوار را به هم بدوزید.

پاپیون بافت دار

آستین باید در 10 رج بافته شود.

بافت را تا 10 رج ادامه دهید.

سینه 24

نخ را به کناره کار گره بزنید.

دو رج ستون برای خط کمر ببافید. (ردیف عقب، ردیف جلو، ردیف عقب)

سپس تمام دانه ها را کور کنید.

11 دانه برای آستین، 14 دانه برای شانه، 25 دانه برای پشت یقه، 14 دانه برای سرشانه، 11 دانه برای آستین

14 دانه زیر قیطان و 8 مهره از سمت بالا بردارید.

جدکامه پنجم که ایجاد شد دو ردیف ستون می بافد.

بافت پیراهن دختر تمام شد.

یک زیر، دو تایکی، 19 ساب، دو در برابر یک، یک زیر، موازی بافی.

7 بخیه بزنید و 3 دانه زیر، یک طرف، 3 دانه زیر ببافید.

تمام دانه ها را در 2 رج ببافید.

9 خط به ستون تبدیل شده است.

درز هدبند را کمی تا کنید و بدوزید.

3 زیر، 9 بالا و 3 زیر.

سجاف ستون باید بافته شود و بقیه دانه ها ساده بافته شود.

وقتی به انتهای ردیف رسیدید، یکی زیر، یکی زیر، دو زیر، یکی زیر، دو زیر

برای تکسچرینگ راحت تر حتما ویدیو را تماشا کنید.

فیلم آموزش بافت پیراهن دخترانه

نخ را ببرید.

12 دانه و دو سه سانت کمتر از سر ستون ببافید.

سوزن بافندگی

دانه را از سوزن سمت راست روی سوزن سمت چپ بیندازید و با چرخاندن سوزن، دانه ای را رها کنید.

به سادگی ببافید تا به چین بالاتنه برسید.

سپس 3 چین از خط بالاتنه ایجاد می شود.

طرف دیگر جلو را هم مثل این طرف ببافید، مگر نیازی به جادکامه نباشد.

نحوه بافت پشت پیراهن دخترانه

در این مطلب از قسمت آموزش بافتنی روش بافت ست سه قسمتی دخترانه زیبا آموزش بافت پیراهن دخترانه، بافت پیشانی بند بافتنی و دمپایی بچه گانه دخترانه و پسرانه کارخانه بافندگی را خواهید دید.

آموزش بافتن ست پیراهن، سربند و دمپایی دخترانه

2 رج ببافید.

5 خط تبدیل به ستون شده است.

درزهای شانه و پهلو را بدوزید.

یک سکه دانه، دو تایکی، 17 سکه، دو به یک، یک سکه شبیه بافته شدن.

در کل 18 دانه کم می کنیم تا 32 دانه باقی بماند.

نخ ناکو الیت بیبی در رنگ دلخواه شما دو قرقره

برای حلقه آستین سه مهره را کور کنید.

وقتی آستین 8 دانه داشت، 15 دانه برای سجاف یقه ببافید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه

لوازم مورد نیاز

3 دانه در طرفین ستون و در وسط باید یک بافت ساده باشد.

کار را برگردانید و رویه کفش را ببافید (3 تا زیر، 5 تا روی و 3 تا زیر).

یک زیر، دو تایکی، 13 ساب، دو در برابر یک، یک زیر، موازی بافی.

در پشت کار یک مروارید در انتهای نخ اضافه کنید.

مثل قبل برای حلقه 3 دانه کور درست کنید و ببافید و ببافید.

9 یا 10 رج بافتنی یکی زیر یک یا دو تا زیر دو ببافید.

تک ببافید و بعد از جدکام چهارم دو خط از رکن ببافید.

قد پیراهن 37

برای نوار وسط 4 رج و 16 رج ببافید.

سمت چپ سجاف را بدوزید.

در مجموع 8 ردیف ستون بافته شده و سرشانه ها و آستین ها کور شده است.

جیب را در جای خود روی دامن جلو بدوزید.

روبان را در وسط پاپیون بدوزید.

بافت را ادامه دهید تا سجاف 16 رج شود.

پشت قطعه را به ترتیب زیر کار کنید:

این دمپایی ساده و زیبا برای پسران و دختران قابل بافت است.

دکمه دوخته شده است.

جیب دیگر را به همین ترتیب کار کنید.

بافت پیراهن دخترانه را کامل کنید

یک پشمک روی سوزن سمت راست بیندازید و بافت را ادامه دهید.

این 54 دانه را در 3 رج ستون ببافید.

یک ساب، دو تایکی، 15 ساب، دو در برابر یک، یک زیر، موازی بافی.

دنده را روی کار ببافید.

4 زیر، 2 تا برای یکی، 5 زیر، 8 دانه در طرف دیگر و 14 تا زیر ببافید.

بافتن را تا پایین حلقه جامد ادامه دهید.

از سمت اشتباه کار یقه را کور کنید تا 3 ضلع زیر، 14 در جلو، جلو و 8 ضلع زیر وجود داشته باشد.

یک زیر، دو تایکی، 11 ساب، دو در برابر یک، یک زیر، موازی بافی.

برای پشت 95 دانه ریخته و به اندازه دامن جلو ببافید.

مناسب از 6 تا 9 ماه (یک سال)

دستور بافتن پیراهن دخترانه

بعد از کار، دو عدد باقیمانده را به انتهای دانه اضافه کنید.

دانه ها را کور کنید.

به افزایش پایه های آستین ادامه دهید تا یقه در مجموع 11 ردیف شود.

5 دکمه

اندازه ها

در این ویدیو نحوه بافت پیراهن آستین کوتاه دخترانه با دو بخیه را خواهید آموخت. بافتی ساده و دلنشین دارد.

آموزش بافت دمپایی بچه گانه

این آموزش به سفارش مجله ازدواج و “فقط برای این سایت” تهیه شده است.مجله ازدواج

شفت 3.5 یا 4 میلی متری

شانه و آستین دیگر را ببافید و کور کنید.

آموزش بافتن جیب پیراهن دخترانه

به بافتن ادامه دهید تا به جادکم بعدی برسید.

5 دانه برای سجاف کردن کناره ها است.

2 رج ببافید.

1 پنی، 3 برابر دو در برابر یک، یک پنی، 3 در برابر دو در برابر یک، یک پنی، دو برابر دو در برابر یک، یک پنی، 3 برابر دو در برابر یک، یک پنی

39 دانه اضافه کنید.

» آموزش بافتنی

نخ وسط 7 دانه را بردارید و به عنوان ضلع اول پاپیون ببافید.

یک چهارم رول رنگی دیگر برای تزیین

دانه ها را پنهان کرده و درز را پشت پاشنه و کف پا بدوزید.

فیلم آموزش بافت دمپایی بچه گانه (دخترانه / پسرانه) میل بافی

آموزش بافت هدبند

یک دانه زیر، دو به یک، 21 زیر، دو به یک، یک زیر، شبیه به بافته شدن.