فقط یک نابغه می تواند پاسخ دهد [+ پاسخ معما] • تصویر مجله زندگی


مرد باهوش

این تست ضریب هوشی یک راه سرگرم کننده برای کشف ضریب هوشی شماست. در این تست هوش بصری باید با استفاده از مهارت های استدلال منطقی به جواب برسید و تعداد تطابق های موجود در تصویر را تشخیص دهید؟ فقط افرادی با ضریب هوشی بالا می توانند موارد مشابه را در تصویر پیدا کنند.

در تصویر چند کبریت وجود دارد؟

پاسخ معما و تعداد کبریت در پایین
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب تست هوش تعداد مسابقه است

اگر به این تصویر دقت کنید متوجه می شوید که در این تصویر فقط 8 مسابقه وجود دارد!

اگر به دنبال به چالش کشیدن عقل خود هستید، به بخش مراجعه کنید تست هوش و پازل به مجله عکس زندگی مراجعه کنید.مجله ازدواج