فقط افراد “فوق العاده باهوش” می توانند این پازل ها را بشکنند!! • تصویر مجله زندگی

معادله ریاضی 2: آیا می توانید این معادله را با استفاده از قرار دادن سه علامت از این چهار نماد ریاضی بسازید؟ + – x÷

پاسخ های خود را در پایین این صفحه نظرات بگذارید.مجله ازدواج

معادله ریاضی 4: به جای علامت سوال چه عددی باید گذاشت تا جعبه پر پول برایمان باز شود :))

معادله ریاضی 3: برای باز کردن این گاوصندوق باید علامت سوال را با اعداد صحیح جایگزین کنید. با تعیین الگوی پشت اعداد نمایش داده شده می توانید پاسخ را بیابید. (3 تصویر جدا هستند و ربطی به هم ندارند – جداگانه حل می شود)

به عقیده برخی افراد، هوش کیفیتی است که منجر به موفقیت تحصیلی می شود و به همین دلیل نوعی استعداد تحصیلی محسوب می شود. آنها برای اثبات این باور به این نکته اشاره می کنند که کودکان باهوش در دروس خود نمرات بهتری می گیرند و در مقایسه با کودکان کم هوش، پیشرفت تحصیلی قابل توجهی دارند.

برخی معادلات آورده شده است. علامت سوال را با توجه به منطق این محصولات تعیین کنید

معادله ریاضی 5: به جای علامت سوال چه عددی قرار می گیرد؟

11 × 11 = 4
22 × 22 = 16
33 × 33 = 18
99 × 99 =?

بر اساس اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی، هوش توانایی استفاده از پدیده های نمادین یا قدرت و رفتار مؤثر یا سازگاری با موقعیت های جدید و تازه یا شناخت حالات و کیفیت های محیط است. شاید بهترین تعریف تحلیلی از هوش توسط «دیوید وکسلر» روانشناس آمریکایی ارائه شده است که می گوید: هوش به معنای تفکر خردمندانه، عمل منطقی و رفتار کارآمد در محیط است. در تعاریف عملی، هوش پدیده ای است که از طریق تست های هوش اندازه گیری می شود و شاید کاربردی ترین تعریف هوش باشد.

معادله ریاضی 1: همانطور که می بینید تعدادی محصول وجود دارد که نتیجه آنها از منطق خاصی به دست می آید. آیا می توانید به جای علامت سوال پاسخ صحیح را پیدا کنید؟

مخالفان این دیدگاه معتقدند که کیفیت هوش را نمی توان به نمرات و پیشرفت تحصیلی محدود کرد، زیرا موفقیت در مشاغل و نوع کاری که فرد قادر به انجام آن است و به طور کلی پیشرفت در بیشتر موقعیت های زندگی به میزان هوش بستگی دارد.