فعال کردن اینترنت کلاس بدون فیلتر برای معلمان کالج • تصویر از مجله life

وی ادامه داد: از دانشگاه ها خواسته شده است لیست اساتید خود را برای دسترسی آزاد به اینترنت ارائه کنند، دسترسی آزاد به اینترنت با هدف استفاده از بسترها و سایت های بین المللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری انجام می شود. وزیر علوم افزود: معاونت حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیر این پرونده است.

با توجه به تصویب یکصد و بیست و نهمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق کیفری، خواهشمند است دستور فرمائید لیست اعضای محترم هیات علمی این موسسه بر اساس فرم پیوست به صورت فایل اکسل جهت دسترسی به اینترنت باز جهت استفاده از بسترهای بین المللی و سایت های دارای محتوای علمی

وی گفت: این اینترنت برای دسترسی معلمان به سایت های ممنوعه و برخی سایت های چند منظوره و احتمالا فیلتر شده ارائه شده است.مجله ازدواج

بر اساس این گزارش، اواخر سال گذشته مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نامه ای سرگشاده به روسای دانشگاه ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری در خصوص دسترسی اعضای هیئت علمی دانشگاه به اینترنت به شرح زیر است:

اجرای بسته اینترنت کلاس; وزیر علوم: به زودی «اینترنت باز» برای اساتید دانشگاه فعال می شود محمدعلی زلفی گل درباره آخرین وضعیت اختصاص اینترنت باز به اساتید دانشگاه گفت: فرآیندهای مربوط به اعطای اینترنت باز به اساتید دانشگاه انجام شده است. تکمیل شده و به زودی اعلام خواهد شد.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این در این خصوص به مهر گفت: اینترنت بدون فیلتر برای اساتیدی مانند روزنامه نگاری اینترنتی که وزارت ارتباطات به برخی خبرنگاران داده است.

اینترنت کلاسی، اینترنت بدون فیلتر، اینترنت باز