فال بوسیدن برای متولدین ماه • مجله ازدواج

شما آنقدر نگران نفس خود هستید که نمی توانید خوب ببوسید.

💋💋

♌ فال بوسه متولد مرداد (سرب)

بوسه هایت رویایی، رویایی، عاشقانه و جاودانه است.مجله ازدواج

بوسه هایت گرم و لطیف هستند و می خواهی تا ابد بمانند…

💋💋

♑ طالع بینی بوسه متولد آذر (برج جدی)

بوسه های شما وحشیانه و پرشور، با چنگال و نیش است. وقتی می بوسید هرگز جلوی احساسات خود را نمی گیرید و از تشویق دیگران لذت می برید.

💋💋

♏ طالع بینی بوسه متولد آبان (عقرب)

بوسه های شما غافلگیر کننده و خود به خود هستند و باعث می شوند که معشوق شما را بیشتر و بیشتر بخواهد.

بوسه های شما بسیار دقیق، ظریف و ماهرانه است و معشوق شما پس از اتمام کار شما را خواهد فهمید.

💋💋

♐ فال بوسه متولد آذر (قوس)

💋💋

♓ طالع بینی بوسیدن متولد اسفند (ماهیان)

بوسه های تو آهسته هستند، اما بوسه های عمیق و پرشوری هستند که مدام می آیند و می روند و…

♊ طالع بینی بوسه متولد خرداد (جوزا)

شما خیلی زود از بوسه رد می شوید و به… چیزی که بعد از آن می آید می روید.

آیا می خواهید بدانید چگونه احساسات داغ و سوزان عاشق خود را ارضا کنید؟ فال درباره سبک بوسیدن متولدین ماه های مختلف است. امیدواریم با خواندن این فال بتوانید شخصیت معشوق خود را بهتر بشناسید و ببینید لب هایتان چه سرنوشتی را برای شما رقم خواهد زد!

♈ فال بوسه متولد فروردین (قوچ)

بوسه های شما سریع و بسیار پرشور هستند که نشان دهنده احساسات حسی و لذت جویانه شماست، اما این احساس گرم و سوزان خیلی سریع محو می شود.

⚡️ فال روزانه
☀️فال هفته
💥 طالع بینی
⭐️فال سال
❤️ فال عاشقانه

♉ فال بوسه متولد اردیبهشت (ثور)

بوسه های شما خیس و کثیف هستند و در حین بوسیدن چشمانتان را باز نگه می دارید!

💋💋

♍ فال بوسه متولد شهریور (مربع)

💋💋

♋ طالع بینی بوسه متولد ثور (سرطان)

💋💋

♒ فال بوسه متولد بهمن (دلو)

بوسه های شما زمان رهایی از استرسی است که در طول روز شما را تسخیر کرده است.

💋💋

♎ فال بوسه متولد مهر (برج میزان)

بوسه های شما با خنده، لبخند و تمسخر قطع می شود.