عید سعید فطر 1402 مبارک باد

صدها هزار سپاس از بنده پاک
روزه گرفتی تا خاک را از دلت پاک کنی
ماه خدا می رود و عید خدا نزدیک است
بنده مومن در این مه هجوم به آسمان

ماه خدا جمع می شود
نان، آب و غذا روی میز جمع می شود
این دامنی که با دست کرم پهن شد
از دست گدایان جمع آوری می شود

∞.∞.∞.∞.∞ متن تبریک عید سعید فطر ∞.∞.∞.∞.∞

عید فطر مبارک

شعری کوتاه و زیبا برای تبریک عید سعید فطر

∞.∞.∞.∞.∞ تبریک عید سعید فطر ∞.∞.∞.∞.∞

عید رمضان فرا رسید، همه خوشحالند
دلشان را در کف دست استاد فرزانه نهادند
از میوه کوثر جام طهارت درست کنند
آنها درب بارمن میخانه به زمین افتادند

صبح شادی بود، فیض سحر خجسته است
سلام برای هم خوشحالیم
عید چشم گشاد پوشیدن لباس روزه
حضور مبارکی است، سفر پر برکتی است

ماه خدا گذشت و عید سیام فرا رسید
درود بر دو باد و درود بر دو باد
با تشکر فراوان از روزه داری عید
حیف که ماه روزه تمام شد

∞.∞.∞.∞.∞ اس ام اس تبریک عید سعید فطر ∞.∞.∞.∞.∞

∞.∞.∞.∞.∞ شعر تبریک عید سعید فطر ∞.∞.∞.∞.∞

∞.∞.∞.∞.∞ دوبیتی تبریک عید سعید فطر ∞.∞.∞.∞.∞

عید است و دلم در خانه ای ویران است
این خانه توسط مرد غریبه تکان خورد
یک ماه تمام مهمان شما بودیم
یک بار به این مهمانی خانگی بیا

∞.∞.∞.∞.∞ اس ام اس تبریک عید سعید فطر ∞.∞.∞.∞.∞

عید سعید فطر است و خدا به شما عید پرنشاط بدهد
پیامبر باد و پیمانه را به ما بدهد
زن، سی شب عزاداری کردیم
از روی مهربانی… مقام شاهانه را به ما بده

∞.∞.∞.∞.∞ پیام تبریک عید سعید فطر ∞.∞.∞.∞.∞

∞.∞.∞.∞.∞ تبریک عید سعید فطر ∞.∞.∞.∞.∞

نغمه ریزید غیبت ماه نو تمام شد
باده خرم عید است که در ساغر اتفاق افتاد
روز عید است، برای شکرگزاری به میکده بیا
برای بخشیدن همه کسانی که در این دفتر بودند. . .
عید سعید فطر بر شما مبارک باد

∞.∞.∞.∞.∞ متن زیبا برای تبریک عید سعید فطر ∞.∞.∞.∞.∞

دردی که دوباره ماه رحمت گذشت
با اینکه تک تک لحظاتش از کنارم می گذشت
درهای بخشش به روی ما باز بود
میهمانی خدا به اندازه دل و جانم گذشت

تا چشم باز کردم دیدم دوستم رفته است
وقتی دیدم گلم رفته خیلی خوشحال شدم از گل این باغ
سال خوبی داشته باشید

خداحافظ ای بزرگترین ماه خدا و ای عید اولیاء خدا…
خداحافظ ماه تحقق رویاها…
خداحافظ ای یاور ما که ما را در برابر شیطان یاری کرد…
از آمدنت خوشحال شدیم
و تو هنوز از رفتنت ناراحتی

*لطفا برای من فضولی کنید*مجله ازدواج

∞.∞.∞.∞.∞ اس ام اس تبریک عید سعید فطر ∞.∞.∞.∞.∞