عکس تبریک بازگشت به مدرسه 1401 • تصویر از مجله زندگی


وقتی اکتبر می آید، پاییز شروع می شود. برگ های درختانی که شروع به ریزش می کنند، گل های لبخند کودکان، یکی یکی گل می دهند. در فضای کلاس درس. تخته سیاه ها منتظرند تا دوباره از عطر لبخند سایر دانش آموزان پر شود. کلمات محبت آمیز مشتاقند با دستی کوچک، با مدادی از شور، بر صفحات خالی دفترچه های چهل صفحه ای نوشته شوند. مهر ماه مهربانی در مهتاب است. ماه استقبال از نیمکت های عاشق درس و مدرسه، ماه شکوفه زنبق در دعای باران های عاشقانه پاییزی. مهر ماه مدرسه است.

فرا رسیدن ماه مهر و مهربانی مبارک باد

عکس تبریک بازگشت به مدرسه

آغاز سال تحصیلی، آغاز سفر در راه دانش و فهم، به سوی مقصد بزرگ شدن، بر دانش آموزان عزیز مبارک باد!

سال تحصیلی جدید را تبریک می گویم

کارت پستال برای بازگشت به مدرسه، کارت تبریک برای بازگشایی مدارس

بهار علم و دانش بر دانش آموزان مبارک باد

کارت پستال برای بازگشت به مدرسه، کارت تبریک برای بازگشایی مدارس

کارت پستال برای بازگشت به مدرسه، کارت تبریک برای بازگشایی مدارس

بهار تحصیلی مبارک

کارت پستال برای بازگشت به مدرسه، کارت تبریک برای بازگشایی مدارس

کارت پستال های بازگشت به مدرسه، کارت پستال های افتتاحیه مدرسه

بهار علم و دانش بر دانش آموزان مبارک باد

کارت پستال بازگشت به مدرسه کارت پستال های بازگشت به مدرسه، کارت پستال های افتتاحیه مدرسه

بهار تحصیلی مبارک

کارت پستال های بازگشت به مدرسه، کارت پستال های افتتاحیه مدرسه

بهار علم و دانش بر دانش آموزان مبارک باد

کارت پستال های بازگشت به مدرسه، کارت پستال های افتتاحیه مدرسه

کارت پستال های بازگشت به مدرسه، کارت پستال های افتتاحیه مدرسه

بهار تحصیلی مبارک

کارت پستال های بازگشت به مدرسه، کارت پستال های افتتاحیه مدرسه

کارت پستال های بازگشت به مدرسه، کارت پستال های افتتاحیه مدرسه

بهار علم و دانش بر دانش آموزان مبارک باد

کارت پستال های بازگشت به مدرسه، کارت پستال های افتتاحیه مدرسه

کارت پستال های بازگشت به مدرسه، کارت پستال های افتتاحیه مدرسه

بهار علم و دانش بر دانش آموزان مبارک باد

کارت پستال های بازگشت به مدرسه، کارت پستال های افتتاحیه مدرسه

کارت پستال های بازگشت به مدرسه، کارت پستال های افتتاحیه مدرسه

بهار تحصیلی مبارک

کارت پستال های بازگشت به مدرسه، کارت پستال های افتتاحیه مدرسه

بهار علم و دانش بر دانش آموزان مبارک بادمجله ازدواج