علت چاق شدن در تابستان چیست؟ • تصویر مجله زندگی

به همین دلیل است که مردان در تابستان به دلیل ترشح این هورمون چاق می شوند.

در همین راستا، در موش های ماده، استروژن که یک هورمون جنسی است، ترشح گرلین از سلول های چربی داخل پوست را مختل می کند.مجله ازدواج

لازم به ذکر است که میل به مصرف غذا با ارتباط بین بافت های محیطی مانند روده، کبد و مغز کنترل می شود.

تحقیقات فوق با مطالعه موش هایی که روزانه به مدت ده هفته در معرض اشعه UVB قرار داشتند، تأیید شد.

با رسیدن به هیپوتالاموس، گرلین اشتها را در موش های نر افزایش می دهد و مصرف غذا و وزن را افزایش می دهد.

دیلی میل نوشت: بر اساس مطالعه ای که در ژورنال نیچر منتشر شده، قرار گرفتن در معرض نور خورشید باعث تحریک ترشح هورمون های گرسنگی توسط پوست می شود، اما این اثر تنها در مردان شایع است.

پوست به عنوان واسطه اصلی هموستاز انرژی عمل می کند.

سپس مشخص شد که اشعه UVB باعث آزاد شدن گرلین، هورمون گرسنگی، از سلول های چربی در بافت پوست موش های نر می شود.

بر این اساس، محققان افزایش قابل توجهی در مصرف غذا در موش های نر مشاهده کردند، اما در ماده ها مشاهده نشد.

از سوی دیگر، هورمون‌ها از اندام‌های محیطی آزاد می‌شوند تا به مناطقی از مغز مانند هیپوتالاموس برسند که عملکردهایی مانند خواب و گرسنگی را کنترل می‌کند.

اما در زنان استروژن که یک هورمون جنسی است با ترشح این هورمون گرسنگی تداخل دارد و بنابراین تغییری در اشتها ایجاد نمی کند.

در تابستان چاق شوید

به گفته محققان، اشعه UVB اشتها را در مردان افزایش می دهد و قرار گرفتن در معرض آفتاب باعث تحریک مصرف غذا و افزایش وزن در مردان می شود.

کارمیت لوی و تیم تحقیقاتی او دریافتند که مردان به طور متوسط ​​کالری دریافتی خود را از غذا در ماه های تابستان که نور خورشید در اوج خود است افزایش دادند، اما زنان اوج تابستانی مشابهی نداشتند.