علت پرداخت نشدن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در شهریور ماه • تصویر از مجله زندگی

این کارشناس کارگری با بیان اینکه اگر از ابتدای سال تاکنون 38 درصد افزایش در سایر رده ها وجود داشت، بازنشستگان طعم شیرینی این افزایش را زودتر می چشیدند و گفت: عواقب هر چه دیر بود. تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و باعث تشویش و نگرانی بازنشستگان شد، اگر این افزایش در ابتدای سال رخ می داد بخشی از هزینه های مازاد بازنشستگان را پوشش می داد و آنها می توانستند شش ماهه اول سال را با آسودگی بیشتری سپری کنند.

به گزارش تصویر لایف به نقل از ایلنا، پرداخت مستمری بازنشستگان شهریور ادامه دارد.

ضمنا مستمری بگیرانی که قرار بود در تعطیلات رسمی حقوق خود را دریافت کنند و به دلیل اختلال بانکی صورت نگرفت، امروز (۶ شهریور) حقوق خود را دریافت خواهند کرد.


امکان پرداخت معوقه بازنشستگان در چند قسط

این کارشناس کار گفت: هر جا که سازمان تامین اجتماعی در طول چند دهه با مشکل مواجه شده است، بانک رفاه کارکاران بخشی از این مشکلات را حل کرده است تا سازمان بتواند به مسیر خود ادامه دهد، بنابراین اگر آن بانک را از تامین اجتماعی خارج کنیم، هیچ چیز دیگری حل نمی شود. اتفاق بیفتد، او آن را در جیب خود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: از شهریور ماه حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبات جدید پرداخت می شود اما طبق شنیده ها قرار نیست بخشی از معوقات شهریور ماه پرداخت شود اما دولت مابه التفاوت را در دو یا سه قسط پرداخت خواهد کرد. بسته به منابع صندوق بازنشستگی به حساب بازنشستگان واریز و تمام یا بخشی از معوقات در مهرماه پرداخت می شود.

یک کارشناس حوزه کار با اشاره به صدور احکام مستمری بگیران تامین اجتماعی از امکان پرداخت اقساطی دستمزدهای معوقه خبر داد.
حمید نجف گفت: بر اساس وعده، انتشار تصمیمات حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی باید در شهریورماه انجام شود و بحثی در این باره وجود ندارد. مصوبات منتشر شده در خصوص دستمزدها بر اساس نرخ جدید از شهریور ماه اعمال می شود، اما در خصوص معوقات، با توجه به اینکه افزایش 38 درصدی سایر سطوح از ابتدای سال باید در نظر گرفته شود، طبیعتاً مبلغ پرداختی افزایش می یابد و قابل پرداخت است. دولت سرسخت است.

پرداخت حقوق بازنشستگان و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در ماه جاری از 30 شهریور آغاز و تا 10 شهریور ماه به ترتیب حروف الفبا پرداخت می شود.

دلیل عدم پرداخت مستمری در شهریور ماه

زنبق: اخبار 24 ساعت گذشته تامین اجتماعی

نجف در پایان هر گونه دستکاری در بانک رفاه کارگران را موجه ندانست و گفت: بانک رفاه کارگران منبع موثری برای تامین مالی سازمان تامین اجتماعی است؛ به طوری که بانک رفاه کارگران را تامین می کند. بنابراین اگر دولت بتواند به منابع انباشته این سازمان بیافزاید، در غیر این صورت نباید منابع بانک را دستکاری کرد.مجله ازدواج

حقوق برخی از مستمری بگیران در روزهای 25 و 26 شهریور ماه پرداخت نشد و قاعدتا پرداخت این حقوق به روزهای بعد از تعطیلات موکول شد.

پرداخت حقوق بازنشستگان و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در ماه جاری از 30 شهریور آغاز و تا 10 شهریور ماه به ترتیب حروف الفبا پرداخت می شود.

وی افزود: صندوق تامین اجتماعی 100 درصد خصوصی است و منابع آن از محل واریز حق بیمه کارگران و کارفرمایان تامین می شود. این صندوق دارای چندین زیرمجموعه مانند شستا; بنابراین بدون اجازه کارگران و کارفرمایان قابل انتقال نیست.

نجف درباره واگذاری سهام بانک رفاه کارگران نیز گفت: صندوق تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی و متعلق به کارگران و کارفرمایان است و بانک رفاه کارگران به عنوان آن بانک تابعه متعلق به کارگران، کارفرمایان و کارفرمایان است. بازنشستگان؛ بنابراین معتقدم بانک رفاه در اختیار دولت نیست و نباید دخالت دولت در آنجا صورت گیرد.