عضویت خبرنگار آزاد در سامانه جامع رسانه و صندوق هنر • مجله ازدواج

وی در خصوص شرایط عضویت خبرنگاران تصریح کرد: تایید عضویت این افراد از سوی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های کشور صورت می گیرد و نیازی به نامه از مسئول مسئول نیست و پس از آن با پیوستن به این سامانه می توانند به عضویت صندوق اعتباری هنر نیز درآیند.”مجله ازدواج

به گزارش ایسنا، به گفته ایمان شمسایی – مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های کشور – خبرنگاران آزاد و ارشد که در رسانه خاصی فعالیت نمی کنند می توانند برای عضویت در سامانه جامع رسانه کشور اقدام کنند.

عضویت روزنامه نگاران آزاد مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های کشور درباره امکان عضویت خبرنگارانی که در رسانه خاصی فعالیت نمی کنند در سامانه کامل رسانه ای کشور به نشانی e-rasaneh.ir و صندوق اعتباری هنر در honorcredit.ir مطلع.