عشر شهدا مطابق با واقعیت جامعه خواهد بود • Magazine Image de la vie

عشر شهدا

وی تصریح کرد: در خصوص عشر نیز به شرط عدم تضییع حقوق ایثارگران و احراز صحت آن و مطابق با واقعیات جامعه و مستندات مورد نظر، اقدام پسندیده ای است و حمایت می کنیم. او اعتراضاتی داشته است و ما به ایرادات مطرح شده پاسخ داده ایم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: البته در گذشته مواردی وجود داشت که نیاز به اصلاح داشت، مثلاً یک رزمنده برای معالجه به خارج از کشور رفت و یارانه او قطع شد، سپس آن فرد اعتراض کرد که پس از معاینه مجدد در دهک های پایین او قرار گرفت، اما منصفانه نیست که کلیت اعشاری را زیر سوال ببریم.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حین رصد، دهک‌بندی‌ها بر اساس واقعیت‌های جامعه است و در صورت وجود ضعف باید با ارائه توضیحات برطرف شود و حتی در مواقعی که به سرورها متصل نبوده‌اند. از سازمان ثبت اسناد خواستیم که برای تکمیل این سامانه وصل شوند و اگر در شرایط فعلی ضعفی در این زمینه وجود دارد، تجدید نظر خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم بی عدالتی شود.مجله ازدواج

اما اسماعیلی درباره انتشار این خبر گفت: عشر جامعه ایثارگری که بر اساس رصد اطلاعات پایگاه اطلاع رسانی بهزیستی ایران انجام می شود، اقدام مثبتی بود که به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارائه شد. در این زمینه حتی پیشنهادات فراکسیون ایثارگران از جمله حقوق کشوری استخدامی، ایثارگری فوق العاده، بازنشستگی و … را امضا کردیم. از جامعه ایثارگران دفاع کنیم تا حقشان پایمال نشود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شرط موافقت خود را با عشر جامعه روحانیت تشریح کرد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: قطعاً رزمندگان فقیر که درآمدی ندارند باید در سه رده پایین قرار بگیرند و نمی‌توانیم آنها را با رزمندگانی که درآمد و بیمه دارند در یک سطح ببینیم و عدالت حکم می‌کند که دهک‌هایشان باید متفاوت باشد. ”

نماینده مردم گرمی و انگوت در شورای اسلامی ادامه داد: این اقدام برای پاسداری از حریم و حمایت جامعه ایثارگر انجام شد، چون فراکسیون ایثارگری قدرت اجرا ندارد، لذا این پیشنهادات را به کمیسیون ارائه کرده ایم. برای تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه توسط کمیسیون پیگیری و اجرا شود.