طرز تزیین انار شب یلدا به صورت گل رز • تصویر از مجله زندگی

پوست انار را از دانه ها جدا کنید.

چسب گرم

داخل حلقه را با دانه های انار پر کنید.

تزیین انار شب یلدا آموزش میوه آرایی

میوه آرایی یکی از جذاب ترین هنرهایی است که بیشتر در مراسم رسمی استفاده می شود. یکی از مهم ترین میوه های این شب انار است که خانم ها سعی می کنند آن را به بهترین شکل تزیین کنند. در دو آموزش زیر برای تزیین انار شب يلدا او به شما معرفی می شود.

تزیین انار شب یلدا آموزش میوه آرایی

می توانید اطراف گل را با خیارهایی که به صورت برگ بریده شده تزئین کنید.

سیم خم شده

تزیین انار شب یلدا آموزش میوه آرایی

سپس سلفون را به آرامی دور حلقه بپیچید.

تزیین انار شب یلدا آموزش میوه آرایی

سلفون

تزیین انار شب یلدا تزیین انار گل رز

گلبرگ ها را کنار هم قرار دهید.

قیچی

تزیین انار شب یلدا تزیین انار گل رز

دور برگ را با چاقو یا قیچی شکل دهید.

تزیین انار شب یلدا آموزش میوه آرایی

دانه های انار به شکل انارمجله ازدواج

تزیین انار شب یلدا آموزش میوه آرایی

مانند آن

سلفون

تزیین انار شب یلدا تزیین انار گل رز

دانه های انار را روی سلفون بگذارید.

تزیین انار شب یلدا آموزش میوه آرایی

گلوله هسته انار را زیر و رو کنید و گل انار را روی آن بچسبانید.

حالا با استفاده از چاقو آن را به ورقه برش دهید.

چاقو

تزیین انار شب یلدا تزیین انار گل رز

آموزش درست کردن گل رز با دانه های انار

در این مقاله دو روش برای تزیین انار در شب یلدا شما خواهید آموخت که چه چیزی بسیار جالب و زیبا است. در پایان فیلم های آموزشی کوتاه این مدل تزیینات انار برای شب يلدا او به شما معرفی می شود.

تزیین انار به شکل گل رز

تزیین انار شب یلدا آموزش میوه آرایی

تزیین انار شب یلدا آموزش میوه آرایی

دانه های انار را به اندازه ای بگذارید که فضای خالی را برجسته کند.

مانند آن

تزیین انار شب یلدا آموزش میوه آرایی

تزیین انار شب یلدا آموزش میوه آرایی

مقداری برگ انار اضافه کنید.

دانه های انار

تزیین انار شب یلدا آموزش میوه آرایی

سپس لبه های گلبرگ ها را با دست شکل دهید.

تزیین انار شب یلدا آموزش میوه آرایی

با دستان خود یک شکل گرد درست کنید.

تزیین انار شب یلدا آموزش میوه آرایی

تزیین انار شب یلدا تزیین انار گل رز

تزیین انار شب یلدا آموزش میوه آرایی

تزیین انار شب یلدا تزیین انار گل رز
نخ را روی سلفون بگذارید.

دور گل انار را با قیچی یا چاقوی زیگزاگ ببرید.

می توانید میوه را در وسط گل قرار دهید.

دانه های انار

سیم گل ریز

تزیین انار شب یلدا تزیین انار گل رز

ابتدا سیم را بپیچید و یک حلقه از آن درست کنید.

یا یک گلوله هسته انار درست کنید و در وسط گل قرار دهید.

وسط برگ ها را به صورت خطی ببرید تا به سفیدی پوست انار برسد.

تزیین انار شب یلدا تزیین انار گل رز

لوازم مورد نیاز

تزیین انار شب یلدا آموزش میوه آرایی

تزیین انار شب یلدا تزیین انار گل رز

تزیین انار شب یلدا تزیین انار گل رز
گلبرگ هایی با اندازه های مختلف درست کنید.

مانند آن

سر انار را ببرید.

لبه های سلفون را جمع کنید.

این انار زیبای ماست

لوازم مورد نیاز

تزیین انار شب یلدا آموزش میوه آرایی

تزیین انار شب یلدا تزیین انار گل رز

تزیین انار فیلم شب یلدا


روش دوم: دانه های انار را به شکل انار تزئین کنید

تزیین انار شب یلدا تزیین انار گل رز

این کار را با دقت انجام دهید تا پوست نشکند.

تزیین انار شب یلدا تزیین انار گل رز

تزیین انار شب یلدا تزیین انار گل رز