ضوابط قطع مستمری داوطلبان کمیته امداد اعلام شد • تصویر از مجله زندگی

به گفته وی، حدود 350 هزار شغل از محل منابع داخلی کمیته امداد و 150 هزار شغل باقی مانده از طریق اعتبارات استانی و کمک استانداران تامین می شود و رایزنی هایی در این زمینه انجام شده است.

وی همچنین تاکید کرد: در صورت رعایت همه شرایط فقط مستمری بیمار قطع می شود و این به معنای قطع همه خدمات اعم از بیمه، درمانی و حتی اجتماعی نیست.

دستیار اشتغال کمیته امداد سرانه تسهیلات اشتغال را نیز برشمرد و گفت: امسال با توجه به افزایش تکلیف اشتغالزایی، سرانه 100 میلیون تومان تعیین شده است که امیدواریم بتوانیم این میزان اعتبار را برای مشاغل خاص افزایش دهیم. با تشکر از صندوق کمک استان

وی یکی دیگر از شرایط را تغییر دهک درآمدی و اقتصادی مددجو دانست و گفت: مددجویی که دهک اجتماعی او خارج از دهک سوم باشد جزو مشمولان مستمری نخواهد بود.

پایان مستمری مشمولان کمیته امداد امام خمینی (ره).
چندی پیش رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد که در سال جاری (1402) 100 هزار بیمار از طریق توانمندسازی از پوشش مستمری خارج می شوند که سوالاتی را برای بیماران در خصوص ضوابط خروج از کشور ایجاد کرده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) البته طبق ضوابط برش مستمری داوطلبان کمیته امداد وی اشاره ای نکرد که همین مشکل باعث ایجاد ابهامات و گاه نگرانی برای مشتریان می شود. ماهیت این مشغله عمدتاً به حال خود رها کردن بازنشستگان و عدم حمایت از آنها بود. تا زمانی که مددجو دارای شرایط لازم مجوز نباشد از مستمری محروم نخواهد شد.

سه شرط قطع بازنشستگی داوطلبان کمیته جانشینی

مددجویانی که دهک اجتماعی او خارج از دهک سوم باشد جزو مددجویان مستمری نخواهد بود.

1- به درآمد تعیین شده توسط قانون کار در هر سال برسید

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره تعلیق مستمری مددجویان مشمول توضیح داد: ابتدا باید تاکید کنم که هیچ مددجوی تا زمانی که شرایط لازم را نداشته باشد پذیرش نمی شود. شرایط مورد نیاز شرایط مجوز و کارشناسان استخدامی سازمان مالی استقلال را تایید می کنند و از مستمری محروم نخواهند شد.

به گزارش ایرنا، سید مرتضی بختیاری هفته گذشته در مراسم اهدای 20 هزار جهیزیه به مردم نواروس، در بخشی از سخنان خود افزایش 40 درصدی فرصت های شغلی برای مشتریان در سال جاری را برشمرد و اعلام کرد: با تشکر کمک دولت و مجلس در زمینه حمایت از اشتغال امسال تا پایان سال 100 هزار خانوار که با کمک کمیته امداد به توان اقتصادی رسیده اند از زیر پوشش این کمیته خارج می شوند.

فیروزآبادی اعمال تمامی این شرایط را مشروط به اجرای طرح خوداشتغالی و توانمندسازی دانست و افزود: اعمال پایان مستمری صرفاً بر اساس است. دریافت مزایای استخدامی از کمیته امداد و بررسی های میدانی لازم به ذکر است که در برخی از طرح ها مشاهده می شود که مددجو به زمان بیشتری نیاز دارد که از قطع مستمری خودداری می کند.

فیروزآبادی همچنین نقش کمیته کمک به اشتغال را برجسته کرد و گفت: بر اساس ماموریت شورای عالی کار، کمیته امداد ایجاد 500 هزار شغل در سال است و امسال نیز برنامه ما بر اساس همین معیارها است.

معاون اشتغال کمیته امداد هدف این نهاد را تحقق کرامت انسانی و اجتماعی و استقلال اقتصادی مددجویان عنوان کرد و گفت: کمیته امداد دریافت مستمری را برای استقلال مالی مددجویان در نظر نمی گیرد و به آن به عنوان اقدام موقت برای جلوگیری از آسیب به گروه های آسیب پذیر.

فیروزآبادی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 412 هزار شغل توسط کمیته امداد ایجاد شده است، افزود: امسال با 40 درصد افزایش اعتبار اشتغال حدود 35 هزار میلیارد تومان، فرصت اشتغال برای مددجویان کمیته امداد در نظر گرفته شده است که این کار بزرگی است. گامی در جهت رفع چالش اشتغال این گروه هایی که کمک دارند گام بردارند. .مجله ازدواج

معاون اشتغال کمیته امداد همچنین شرط سوم را که حداقل 18 ماه از دریافت تسهیلات اشتغالزایی و شروع فعالیت می گذرد را ذکر کرد و گفت: خوب البته در برخی از تاسیسات مانند کشاورزی یا به عبارت دقیق تر، برای به عنوان مثال، سهولت خرید تراکتور، این تقویم یک ساله است.

3- تعلیق مستمری داوطلبان کمیته امداد به دلیل اخذ وام شغلی

مرتضی فیروزآبادی در ادامه ضوابط پایان مستمری در طرح اشتغال و توانمندسازی را برجسته کرد و توضیح داد: برای ترک مستمری مددجو سه شرط وجود دارد که یکی از این شرایط، دستیابی هر سال به درآمدی است که قانون کار تعیین می کند. یعنی مددجو باید برای همان سال به درآمد سرانه قانون کار برسد.

2- تغییر در درآمد و دهک اقتصادی مشتری