صدور فیش حقوقی کارگران بازنشسته خرداد 1402 • تصویر از مجله زندگی

فیش حقوقی بازنشستگان

اصلاح پروراتا و معوقات آن بلاتکلیف مانده است!

فیش حقوقی خرداد 1402 برای کارگران بازنشسته نیز صادر شده است اما بیست و پنج درصد باقیمانده مربوط به سال 1400 است و تقریباً 24 ماه معوقه است اما ظاهراً هیچ تمایلی به پرداخت این معوقات وجود ندارد. و توضیحی در این باره نداده اند.

در روزهای اخیر تعدادی از بازنشستگان با ایلنا تماس گرفته و از پرداخت معوقات تناسبی ابراز نگرانی کرده اند. یکی از مستمری بگیران از تماس با 1420 خبر داد و گفت: در این تماس تصمیمی به من گفته شد پرداخت معوقات او گرفته نشد و در حال حاضر هیچ برنامه ای وجود ندارد.مجله ازدواج

این مستمری بگیر ادامه می دهد: سوال مهم دیگر بحث تناسب معوقه است که هنوز مشخص نشده است. بیست و پنج درصد باقیمانده تناسب مربوط به سال 1400 و نزدیک به بیست و چهار ماه عقب افتاده است، اما ظاهراً اراده ای برای پرداخت این معوقات وجود ندارد و توضیحی در این زمینه ارائه نکرده اند.

سیداحمد حسینی (فعال صنفی بازنشستگان اهواز) در این خصوص می گوید: فیش حقوقی خرداد ماه با ماه قبل (اردیبهشت) تفاوتی ندارد. در واقع بقیه تعدیل حقوق برای ذینفعان اصلاح نشده؛ برای گروهی که قرار بود شامل شود، هیچ اصلاحی در ژوئن انجام نشد. ایرادات طرح اصلاح نشده است.

بازنشستگان در تماس با خبرنگار ایلنا، از صدور فیش حقوقی در ژوئن اعلام کردند. فیش حقوقی در سامانه قابل مشاهده و دریافت است.