صاحبان خودروهای دست دوم شانس بیشتری در مرحله سوم قرعه کشی خودرو دارند • تصویر از مجله زندگی

سید رضا فاطمی امین با اشاره به اینکه 10 درصد از خودروهای قرعه کشی شده به کسانی تعلق می گیرد که خودروهای فرسوده و اسقاط کرده اند، تعلق می گیرد.
سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه امروز با کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص عدم اجرای مناسبت قانون اسقاط خودرو و همچنین برنامه وزارت حراست در این زمینه، گفت: گفت: در تبصره 7 قانون دارایی سال جاری مقرر شده است که 10 درصد از خودروهای قرعه کشی شده به افرادی که خودروی فرسوده و اسقاط دارند اختصاص یابد.
وی افزود: یک سری مشکلات اجرایی در این زمینه داشتیم که زیرساخت های آن آماده شده و از شهریور ماه شروع می کنیم اما این سهمیه محفوظ است یعنی 10 درصد خودروهایی که قبلا عرضه شده است. در قالب قرعه کشی، در قرعه کشی های بعدی از سیستم یکپارچه تخصیص خودرو اعمال خواهد شد.مجله ازدواج

سخنگوی وزارت حراست گفت: خودروهای هایما برای اولین بار در سال های اخیر توسط ایران خودرو به فروش ویژه عرضه شده است که در حال حاضر دارای ظرفیت فروش است.

قالیباف گفت: تنها تفاوت دور سوم قرعه کشی یکپارچه با دوره های قبل، بررسی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت برای متقاضیان مشمول طرح تعویض خودروهای فرسوده است.

مشاور وزیر صمت گفت: در سومین قرعه کشی تلفیقی احتمالا با افزایش تولید شاهد خروج خودروی دیگری از قرعه کشی خواهیم بود.

خبر خوب برای دارندگان خودروهای دست دوم

امید قالیباف افزود: در سومین دوره قرعه کشی تلفیقی نزدیک به 60 هزار خودرو عرضه می شود، 50 درصد ظرفیت قرعه کشی به طرح جوانان و 20 درصد ظرفیت به خودروهای فرسوده اختصاص می یابد. بیش از 10 درصد تعیین شده در قانون بودجه 1401.

ثبت نام سومین دوره قرعه کشی یکپارچه خودرو

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ثبت نام سومین دوره قرعه کشی یکپارچه خودرو این کار از چهارشنبه 25 شهریور به مدت سه روز انجام می شود.

در مرحله سوم قرعه کشی خودرو چند خودرو عرضه می شود؟

وی با اشاره به تنظیم موثر بازار خودرو به روش قرعه کشی یکپارچه خاطرنشان کرد: آرامش و کاهش قیمت خودرو در بازار و افزایش 8 برابری شانس برنده شدن خودروهای پرطرفدار از آثار مثبت قرعه کشی یکپارچه بود. در حالی که پیش بینی می شود تا پایان سال تمامی خودروها با افزایش تولید از قرعه کشی حذف شوند.

ماشین دست دوم