شعرهای زیبای روز مادر (1)

**** شعر روز مادر****

شعرهای زیبا برای روز مادر

از عشق مادرانه خسته شدم

**** شعر روز مادر****

**** شعر روز مادر****

پاهای مادرم را به چشمانم بمال

مثل یک مادر خوب و مهربان

کجایند قناری های عزیزش، قفس تاریخ دنیاست مامان!
نسیمی از بهشت ​​زیر پای تو برای او مثل رویا است مادر

**** شعر روز مادر****

کاش مامان برای همیشه نمیمرد

شعرهای زیبا برای روز مادر

مهر تمام وجود اوست

“شعر روز مادر”

به خاطر مادرم دهنم را بستم

“پناه من کیست…؟”

آیا شما یک مادر ابدی هستید؟

در گویش عاشقانه، نام مادر

چون او آب زندگی را به من داد

دریای عشق او هنوز آنجاست

مادر نقش ابدی است

به عشق مادرم وابسته شدم

هر فصل بوی بدنش می آید

“شعر روز مادر”

منم همینطور مامان

او در اطرافش به دنبال من می گردد

**** شعر روز مادر****

“شعر مادرم »

«مادر» به معنای «هست» و «بود» است

من با عشق مادرم شکوفا شدم

“شعر روز مادر”

مادرت در بهشت ​​ابدی است مادر

در کوچه جان همیشه یک مادر هست

من با عشق مادرم بزرگ شدم

مادر چشم و چراغ زندگی است

نور زندگی در چشمانت جاری است

شاعر: میلاد اصغرزاده

شاعر: رامین امید

من به خاطر مادری یک دسته گل شدم

گل مورد علاقه تو تنهاست، مادر

خدایا من میخواهم به جای مادرم بمیرم

هر ملکی زیر پای مادر

درد زمان را سپری کردی

من به عشق مادرم فداکار شدم

من در دامان او چنین نوری شدم

من عاشق عشق مادرانه شدم

**** شعر روز مادر****

ما یاد داده ایم، یاد گرفته ایم

آه، خواب تو بی خواب است، هر شب و هر روز
در آن زمان خدا تو را مادر صدا کرد

چرا پایش آب جاری نیست، چرا دورش بیابان است مادر؟مجله ازدواج

اشعار زیبای رز ام

آرام باش مامان عزیز

خوشم نمیاد خیلی وقته مادر گل دلبندت تنهاست مادر

او رفت و سکوتم فرو ریخت

مثل یک مهر، مادر بزرگ بی نام

کنار چشمه مهر بیکرانی مادر

بریم به دوران کودکی

چشمان مادرم پر از ستاره است

شعرهای زیبا برای روز مادر

مادر مهر و وفای یک آغوش است

شعرهای زیبا برای روز مادر

مادر منبع آزادی است

من به عشق مادرم پیوستم

شعری است که برای همیشه در دفتر می ماند

در ساحل قلب بی حد و حصر

**** اشعار زیبا در وصف مادر ****

من به عشق یک مادر به دنیا آمدم

چرا رویای ما رویا است مادر؟ چرا فردای ماست مادر؟
نگو این سرنوشت ماست مادر، نگو سرنوشت ماست مادر.

یا نبض گل رز، صحبت می کند

شعرهای دو بیتی مادر

کاش برای همیشه بودی

تولدت مبارک مادرم

مادر معلم دانش است

شعرهای زیبا برای روز مادر

دوست ندارم خیلی وقته مادر

مادر تصویر عشق و عاشق است

آسمان مادر، خورشید بزرگ

هر بار که می خندد

این نام شماست، نام شما در روز اول
زان دم همه از لطفت تعجب کردی مادر

شاعر: سید مصطفی ساعث

مادر بالاترین وجود ماست

او به من یاد داد که صبور باشم

****شعر روز مادر****

همسرم از نگاه دل به مادر
من از ابروی مادرم مست هستم
گل از شرم نقاب به صورتش زد
بوی عطر مادر کجا بود؟
به خاطر رنج بی پایان و این خرمن غم
سفیدی موهای مادر را پوشانده بود
در پروازم به دشت رویاها
رم از بی نهایت تا مادر
من خیلی سرگردان شده ام
مادری شادتر از این ندیده بودم
با هزاران چهره و لب چه می خواهم؟
من در دل این مادر چه دارم؟
هر خار خار زخمی ایجاد می کند
به رفتار رومی با مادر
اسیر شدی فرزند امید
زندانی در موهای مادر

کاش تموم نمیشد مادر

مادر دنیای برکت است

او مادر مهربانی بی نظیر است