شروع ثبت نام وام ازدواج فرزندان مستمری بگیران کشوری • تصویر از مجله زندگیمجله ازدواج

رئیس اداره کل امور اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: متقاضیان می توانند با مراجعه به درگاه الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm.ir (بخشی از تسهیلات مالی/ وام ازدواج) ثبت درخواست و بارگذاری اصل تصویر مدارک مشخص شده در سامانه.

ثبت نام وام ازدواج فرزندان مستمری بگیران کشوری

سامانه ثبت نام وام ازدواج فرزندان بازنشسته کشور

ارائه خدمات حمایتی به بازنشستگان ممتاز با هماهنگی بانک صادرات ایران صندوق بازنشستگی کشوری در نظر دارد از تاریخ آخرین مرحله ثبت نام قبلی (20/5/1300) از همسران بازنشستگان و کارمندانی که فرزندانشان پس از تاریخ ذکر شده ازدواج کرده اند ثبت نام کند. داوطلبان می توانند به پورتال خدمات الکترونیکی به نشانی مراجعه کنند www.sabasrm.ir و www.cspf.ir در صورتی که مدت زمان عقد از (21/05/1300) می باشد ثبت نام و اصل مدارک را بارگذاری نمایید.

شرایط اخذ وام عروسی و مدارک مورد نیاز

 1. مبلغ وام مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بوده و فقط به حساب متقاضی نزد بانک صادرات که در سامانه سفارش درج شده و از این حساب مستمری/کارمزد دریافت می کند، واریز می شود.
 2. پرداخت وام بیش از 36 ماه با 4 درصد هزینه سالیانه
 3. تاریخ قرارداد باید در بازه زمانی 21/05/1400 باشد.
 4. تسهیلات فقط در اولین ازدواج فرزند (عروس) مستمری بگیران و فرزند کارمند (همسر) اعطا می شود.
 5. اگر پدر و مادر هر دو عضو صندوق باشند، تنها یک عنصر سود به فرزندان آنها پرداخت می شود.
 6. اگر پدر و مادر هر دو عضو صندوق باشند و دو فرزند متقاضی وام عروسی داشته باشند، هر فرزند می تواند از تسهیلات دفتر کل استفاده کند.
 7. مستمری بگیران و مستمری بگیران (همسران) که در دوره های گذشته درخواست تسهیلات ذکر شده را داشته باشند، امکان ثبت نام و بهره مندی از تسهیلات جاری برای سایر فرزندان خود را نخواهند داشت.
 8. متقاضیانی که تاریخ بازنشستگی آنها کمتر از یک سال است مجاز به ثبت نام نیستند.
 9. متقاضیانی که برای آن سال حکم تمدید دریافت نکرده اند، مجاز به ثبت نام نیستند.
 10. در صورتی که بیش از یک زوج از یک دفتر کل حقوق دریافت کنند، تنها یکی از وراث ذینفع (همسر) و با رضایت ذینفع دیگر (همسر دیگر) می تواند از تسهیلات وام استفاده کند. بنابراین سایر وراث (همسر دیگر) پس از ورود به لینک «سامانه تعهد ورثه» و تکمیل آن، متقاضی (همسر) باید رضایت خود را برای دریافت وام اعلام کند.
 11. تنها در صورت تکمیل مشخصات و تأیید در سامانه تعهد ورثه، درخواست اظهارکننده در فهرست متقاضیان وام قرار می گیرد.
 12. مدعی «بازنشسته» که علاوه بر مستمری، از حقوق خدمت (همسر) نیز استفاده می کند، از فرزندش فقط یک غرامت و یک بار پرداخت (ترجیحاً از «ثبت مستمری» خود دریافت می کند.
 13. اسکن اصل مدارک (شناسنامه و کارت بازنشستگی کشوری – متاهل)
  • اسکن اصل صفحه اول شناسنامه و صفحه با مشخصات همسر و فرزندان الزامی است.
  • اسکن اصل سند ازدواج و صفحات با مشخصات زوج (متاهل) الزامی است.
 14. ذکر شماره دفتر، شماره ملی، شماره حساب بانک صادرات ایران و شماره تلفن همراه (همسر/کارمند بازنشسته) الزامی است.
 15. حداقل حقوق خالص دریافتی در زمان ثبت نام باید 20.000.000 ریال باشد
 16. ثبت نام در سامانه، حق بازپرداخت وام را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.
 17. پس از پایان مهلت درخواست، سوابق متقاضیان شامل کل مبلغ وام های دریافتی، بهره مندی از سایر تسهیلات، میزان حقوق و صحت مدارک ارائه شده و اعمال شرایط فوق، بررسی و اولویت بندی می شود. به میزان اعتبار تخصیص یافته توسط بانک عامل. «واجدین» مشخص و اسامی در سامانه اعلام می شود.

ثبت نام وام ازدواج فرزندان مستمری بگیران کشوری

مراحل درخواست وام ازدواج برای فرزندان بازنشستگان کشوری

تاریخ ازدواج فرزندان مستمری بگیران از 31 مرداد ماه 1400 تعیین شده است و از این رو تنها افرادی می توانند در صورتی که تاریخ ازدواجشان در این مدت باشد، درخواست و از این تسهیلات بهره مند شوند.