شروع ثبت نام زمین رایگان خانواده های دارای 4 فرزند • تصویر از مجله زندگی

بر اساس بند «ح» تبصره 11 قانون دارایی 1402، وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور تأمین مایحتاج عائله مندی و جوانی جمعیت نسبت به تأمین زمین یا مسکن اقدام نماید. واحد به صورت رایگان در سال 1402 در قالب شرایط مقرر در قانون حمایت از خانواده و اختصاص جوانان جمعیت به خانواده های چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال.

وزارت راه و شهرسازی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش اجرای این بند را به کمیسیون عمران، اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی ارائه کند.

ثبت رایگان زمین
ثبت نام زمین خانواده های دارای 4 فرزند در سامانه کامل طرح های کمک مسکن آغاز شد.

آدرس کاداستر آزاد

به گزارش تصویر زندگی، متقاضیان دارای 4 فرزند برای ثبت نام در سامانه جامع طرح های مساعدت مسکن به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند.

در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانان، 15 هزار خانوار مشمول این قانون زمین رایگان دریافت کردند. این خانواده ها بعد از 24 آبان 1400 صاحب فرزند سوم یا بیشتر شدند.مجله ازدواج