شرط لغو جریمه بدهی بانکی اعلام شد

بخشودگی جریمه بدهی بانکی

به گزارش همشهری آنلاین، سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: وزارت اقتصاد با همه مسئولان بانک هماهنگی سازمان های دولتی برای رد بدهی های بانکی. در مورد اشخاصی که به بانک بدهی و معوقه دارند آماده اگر تا قبل از اول اسفند اصل بدهی خود را پرداخت کنند، تمام جرایم بانکی آنها بخشیده می شود.

وی ادامه داد: بخشودگی جرایم بر عهده هیات مدیره بانک هاست اما برای سهولت کار مردم و عدم نیاز به نامه نگاری، به تمامی شعب بانک ها این اختیار را داده ایم که برای اجرای بخشودگی جرایم اعلام کنند.مجله ازدواج

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: جریمه های بدهی اشخاص به بانک ها در صورت پرداخت اصل وجه قبل از اول اسفند لغو می شود.