شرایط پرداخت ضمانت مسکن به زنان سرپرست خانوار • تصویر از مجله زندگی

اسعدی با اشاره به میزان سود سپرده مسکن زنان سرپرست خانوار خاطرنشان کرد: سپرده مسکن پرداختی به جامعه هدف این اداره رایگان بوده و سود بانکی ندارد.

بهره مندی از مستمری زنان سرپرست خانواده از سازمان مددکاری اجتماعی

اسعدی یادآور شد: حدود 97 درصد از زنان سرپرست خانوارهای تحت پوشش و ثبت نام شده در سامانه دارای مستمری ماهانه هستند و اقدامات لازم برای جذب سایر خانواده های تحت پوشش پشت نوبت برای دریافت مستمری انجام شده و در حال انجام است.

رئیس دفتر ارتقای خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور از شرایط پرداخت ودیعه مسکن به زنان سرپرست خانوار خبر داد و تصریح کرد: این ودیعه به مشمولان تحت پوشش این اداره که فاقد مسکن و از اهل بیت هستند تعلق می گیرد. دهک 1 تا 3 درآمدی و در سال گذشته در صورت عدم دریافت کمک هزینه به آنها تعلق می گیرد.

زن سرپرست خانوار

وی با توجه به تاثیر اپیدمی ویروس کرونا بر تعداد زنان سرپرست خانوار افزود: ویروس کرونا بر وضعیت اقتصادی و معیشتی زنان سرپرست خانوار تاثیر بسزایی داشته است به طوری که برخی از خدمات گیرندگان که بهبود یافته بودند. و فعالیت های اقتصادی را آغاز کرد، ورشکست شد و دوباره چرخه حمایتی سازمان را از سر گرفت.مجله ازدواج

به گزارش ایرنا، نرجس خاتون اسعدی روز سه شنبه با بیان اینکه برای پرداخت ودیعه مسکن به زن سرپرست خانوار، گزارش اشتغال ملاک نیاز خانواده است، افزود: پرداخت ودیعه اقامتگاه برای زن سرپرست خانوار باید از خانواده پرجمعیت باشد.

مبلغ ودیعه مسکن زنان سرپرست خانوار چقدر است؟

وی ادامه داد: با وجود پیگیری های مکرر برای تصویب ودیعه تضمین مسکن 100 میلیون تومانی سرانه زنان سرپرست خانوار، مبلغ 24 میلیون تومان در دستورالعمل جامع مالی سازمان گنجانده شد.

سود پیش پرداخت مسکن برای زن سرپرست خانوار

رئیس دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور گفت: اکنون ۲۵۸ هزار و ۸۰۰ خانوار تحت پوشش این اداره هستند و حدود ۶ هزار خانوار ثبت نام شده در سامانه این سازمان برای دریافت مستمری در نوبت هستند و مقدمات اولیه جذب آنان انجام شده است. تکمیل شد.