شرایط وام خودکارآفرین اجتماعی چیست؟ • تصویر مجله زندگی

رئیس مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان زنجان گفت: در ده ماهه اخیر بیش از 1500 مددجوی واجد شرایط از حق بیمه خوداشتغالی و کارفرمایی بهره مند شده اند (ثابت، خبر).

نوروزی ادامه داد: مشوق دیگر پرداخت وام اشتغال برای کارفرمایان تا سقف 20 میلیارد ریال برای حداقل 20 نفر مددجو و حداکثر تا سقف 200 میلیون تومان برای هر نفر برای کارفرمایان است که مشروط به انعقاد قرارداد موضوع قانون بر اساس قانون است. به قوانین و مقررات جاری با پرداخت حداقل یک ماه حقوق، حقوق و بیمه.

وام اجتماعی خودکار-کارآفرین

شرایط تسهیلات خوداشتغالی و کارفرمای اجتماعی چگونه است؟

رضا نوروزی در گفت وگو با ایسنا، درباره تمهیدات پرداختی برای خوداشتغالی و بیمه تحت حمایت کارفرما برای افراد دارای معلولیت و دریافت کنندگان کمک های اجتماعی و خوداشتغالی و تسهیلات مددکاری اجتماعی از سوی کارفرما، گفت: پرداخت مشوق های بیمه ای کارفرما و اشتغال) به افراد دارای معلولیت مغایر با قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت (ماده 13) است. محدودیت زمانی 5 ساله وجود ندارد و محدودیت زمانی 5 ساله شامل سایر مشتریان تحت پوشش نیز می شود.

وی با بیان اینکه در ده ماهه سال جاری بیش از 1500 داوطلب واجد شرایط از حق بیمه خوداشتغالی و کارفرمایی (ثابت، جدید) بهره مند شده اند، افزود: پرداخت تسهیلات تسهیل اشتغال به جامعه هدف جامعه اجتماعی سازمان تا سقف 150 میلیون تومان با ارائه پروانه کار می باشد.

این مسئول گفت: پرداخت همزمان تسهیلات بانکی و مشوق های بیمه ای در صورتی که منجر به ثبات اشتغال مشتریان شود با تشخیص کمیته اشتغال شهرستان یا استان بر اساس اعتبارات ابلاغی مانعی ندارد.

وام کارآفرین اجتماعی خودرو چقدر است؟

رئیس مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان زنجان خاطرنشان کرد: پرداخت وام استخدام کارفرما باید دارای تعهد محضری برای بکارگیری مددجو در مدت بازپرداخت تسهیلات استخدامی مصوب بانک مرکزی باشد. همچنین با توجه به مبلغ و مدت بازپرداخت و با ارائه رونوشتی از توافقنامه بین کارفرما و کارگر و تعهدنامه مذکور رایگان می باشد.مجله ازدواج