شرایط وام بهسازی و نوسازی مسکن روستایی • تصویر از مجله زندگی

وزارت راه و شهرسازی گزارش اجرای این مصوبه را به شورای عالی مسکن ارائه کرد و نظارت بر اجرای مصوبه بر عهده این وزارتخانه است.مجله ازدواج

وزارت راه و شهرسازی موظف است شرایط مندرج در این مصوبه را در قالب سامانه ملی املاک و مسکن کشور رعایت کند. همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است سهم استانی تسهیلات را و بر اساس سهمیه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به توزیع سهمیه بانک‌های فعال به تفکیک تعیین کند. هر استان، نامزدهای واجد شرایط را شناسایی و اطلاعات را در سامانه ملی املاک و مسکن کشور وارد کنید. وام دریافت کنید و نظارت بر ساخت و ساز تحت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بانک های عامل و سهمیه آنها را برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی تعیین کند.

مبلغ وام مسکن روستایی و مدت بازپرداخت آن چقدر است؟

شرایط استفاده از مسکن روستایی موضوع این مصوبه شامل رعایت پنج سال سکونت دائم در روستا، نداشتن سابقه استفاده از مسکن روستایی (درج شده در فرم بانکی «ج») و ارائه مسکن روستایی است. سند استفاده از تسهیلات بانک عامل.

مزیت اقامتگاه روستایی چیست؟

سود متقاضی تسهیلات مسکن روستایی 5 درصد است و بر اساس قانون تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی/صندوق مسکن ملی موظف به پرداخت سود اقساط (مابه التفاوت سود تعیین شده با سهمیه متقاضی) است. و نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) برای مدت مشارکت فروش عمرانی و اقساطی (مجموعاً 20 سال) به منظور تضمین و تعهد موضوع این موافقتنامه نسبت به منابع صندوق ملی مسکن. کارمزدهای مذکور پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک های عامل پرداخت خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در خصوص اعطای تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سال 1401 را برای اجرا ابلاغ کرد.
هیأت وزیران در جلسه دوم شهریور 1401 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس دستور رئیس جمهور مبنی بر لزوم پرداخت هزینه بهسازی و نوسازی، اعطای تسهیلات مذکور را پذیرفت. مسکن روستایی در سال 1401.

در سال 1401 بر اساس مقررات ملی ساختمان مبلغ 2 میلیارد ریال برای 200 هزار مسکن روستایی برای دوره جامعه مدنی و فروش اقساطی (جمعاً 20 سال) تعیین شد.

وام مسکن روستایی