شرایط دریافت وام 100 میلیون تومانی فرهنگیان • تصویر از مجله زندگی


وام برای مربیان

مدیرکل رفاه اجتماعی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از اعطای وام 100 میلیون تومانی به فرهنگیان خبر داد.

سعید مقدم زاده با اشاره به مهم ترین برنامه ها و خدمات دولت مردمی قابل ارائه به جامعه بزرگ فرهنگیان با محوریت معیشت و رفاه گفت: همزمان با آغاز آموزش حضوری و بازگشایی مدارس مطابق با برنامه های رفاهی و معیشتی وزارت آموزش و پرورش، قرارداد اعتباری با بانک ملی ایران برای آماده برای علما با عنوان قرض مرابحه سود کم مرابحه منعقد شده است.

وی افزود: تفاوت تفاهم نامه اعتباری جدید با قراردادهای سال های گذشته افزایش 7 برابری منابع و تسهیلات است که از 2 هزار میلیارد تومان در سال 1398 به 14 هزار میلیارد تومان در سال 1401 رسیده است.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بدون شک به برکت افزایش این منابع درصد بیشتری از فرهنگیان از امکانات بهره مند می شوند که در ژانر ایشان قابل توجه و کم نظیر است.

مقدم زاده با اشاره به اولویت های دریافت تسهیلات تاکید کرد: همکارانی که هنوز از تسهیلات بانک ملی بهره مند نشده اند و یا فاقد اسکان هستند و با تسهیلات حمایتی وزارتخانه اقدام به اخذ اسکان می کنند، در اولویت هستند.

وی خاطرنشان کرد: سقف تامین تسهیلات از 60 میلیون تومان در سال 1398 به 100 میلیون تومان با سود 12 درصد افزایش یافته است.مجله ازدواج