شرایط دریافت وام ایثارگران؛ 2 میلیارد تومان با سود 4 درصد • تصویر از مجله زندگی

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران توانا، صندوق اشتغال و کارآفرینی داوطلب یکی از صندوق های بنیاد شهید یکی از غرفه داران رویداد نمایشگاهی با محوریت مسائل سازمان اقتصادی کوثر است و در این نمایشگاه به تشریح فعالیت های خود می پردازد. در راستای توانمندسازی اقتصادی جامعه داوطلب.

ایجاد فرصت های شغلی برای ایثارگران

افراد ثبت نام شده در سامانه اشتغال یکپارچه (https://samka.mcls.gov.ir) می توانند در راستای استفاده از ظرفیت اشتغال جامعه جانبازان در اقتصاد جامعه از خدمات این سازمان بهره مند شوند.مجله ازدواج

صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران 2 میلیارد تومان به کارفرمایان و تا 150 میلیون تومان به مشاغل مستقل با سهم 4 درصد کمک می کند.

تسهیلات کارفرمایی ۲ میلیارد تومان است که با سود ۴ درصد و اقساط بازپرداخت ۵ ساله به فرد تعلق می گیرد. بنگاه های خرد و کوچک یا به اصطلاح خوداشتغالی نیز می توانند تا سقف 150 میلیون تومان با سود 4 درصد و اقساط 7 ساله دریافت کنند.

داوطلبان می توانند در قالب خوداشتغالی (کسب و کار انفرادی) تسهیلات دریافت کنند و در قالب کارفرما (مدیریت بازرگانی گروهی) از این تسهیلات استفاده کنند. در بخش استخدام، وام گیرنده باید کارکنان خود را از جامعه هدف صندوق تکمیل کند کشیش ها، که در این طرح گنجانده شده است، برای استفاده و دادن تعهد شغلی برای هر فرد. تعداد کارکنان کارفرما به هر تعداد که بخواهد قابل قبول است.

شرایط وام شهدا در سال 1401

این تسهیلات با کمک سه بانک دی، توسعه تعاون و کشاورزی به جامعه هدف پرداخت می شود. در صورت درخواست تسهیلات، فرد باید طرح اقتصادی خود را به بانک مربوطه ارائه کند و در صورت موجه بودن طرح مورد پذیرش بانک قرار می گیرد.

قرض کشیشان

اعطای وام 2 میلیارد تومانی از کرزاد الحسنه به استقلالی ها

این صندوق در قالب آماده این شغل به جامعه هدف بنیاد شهید یعنی ایثارگران خدمات ارائه می کند. فداکاری ها می تواند وام شغلی و کسب و کار خود را به عنوان یک تجارت «کارفرمایی» یا «مستقل» که برای ایجاد اشتغال در کشور پیشنهاد می شود، دریافت کنند.

کارفرمایان باید از کارکنان بی علاقه استفاده کنند