شرایط بیمه پزشکان و پیراپزشکان اعضای سازمان نظام پزشکی اعلام شد • تصویر از مجله زندگی

بیمه نامه پزشکان و پیراپزشکان اعضای سازمان نظام پزشکی تابع ضوابط و مقررات می باشد. از این میان متقاضیان نباید دارای پوشش بیمه ای، مقررات حمایتی خاص و ارتباط کارمندی با کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی باشند و معرفی افراد واجد شرایط به واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی توسط سازمان پزشکان نظام انجام می شود. .

بر اساس این گزارش، بیمه اجتماعی پزشکان و پیراپزشکان اعضای سازمان نظام پزشکی داوطلبانه است و مشمولان می توانند با طی مراحل قانونی و پرداخت بیمه نامه از حمایت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند. حق بیمه

ضمناً چون این دسته از بیمه شدگان با سازمان نظام پزشکی رابطه حقوقی ندارند، مشمول قانون بیمه بیکاری مصوب 26/06/1369 شورای اسلامی و بر این اساس بیکاری نمی باشند. حق بیمه (بر اساس 3 درصد پرداخت حق بیمه) نیز از آنها دریافت نخواهد شد. خدمات درمانی بیمه شدگان فوق نیز مشمول ضوابط اعمال شده توسط سازمان تامین اجتماعی (همان بیمه شدگان اجباری) و اصلاحات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. این گروه از بیمه شدگان نیز از پرداخت فرانشیز در مراکز درمانی سازمان (اعم از دارایی و استیجاری) معاف هستند.

یکی دیگر از معیارهای مرتبط با بیمه پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان نظام پزشکی، شرط سنی است. حداکثر سن لازم برای بهره مندی از این پوشش بیمه ای برای آقایان و بانوان 50 سال تمام در تاریخ ثبت معرفی نامه در واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی می باشد. در صورتی که متقاضیان دارای سابقه پرداخت حق بیمه مورد قبول سازمان تامین اجتماعی باشند، معادل سابقه پرداخت حق بیمه به سقف سنی (50 سال) برای ورود به قسمت درج اضافه می شود و در صورت احراز شرایط، واجد شرایط محسوب می شوند. پذیرفته شده

پزشکان و پیراپزشکان از اعضای سازمان نظام پزشکی که بر اساس این موافقتنامه مشمول خدمات می شوند سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرند از کلیه حمایت های موضوع ماده (3) قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 به استثنای غرامت ایام بیماری و بارداری و سایر حمایت ها طبق مقررات بعدی برخوردار خواهند شد. و اصلاحات بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی، مستمری بازماندگان، مراقبت، کمک هزینه ازدواج، پروتز و ارستیک، کمک هزینه ترحیم و سفر بیمار و همراه وی، حمایت کوتاه مدت و بلندمدت مشمول قانون تامین اجتماعی پزشکان و پیراپزشکان است.

به گزارش ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، با توجه به اینکه یکی از مهمترین وظایف این سازمان بر اساس ماده یک قانون تامین اجتماعی، اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی بر اساس تفاهم نامه است. بین سازمان تامین اجتماعی، صندوق تامین اجتماعی و تعاون سازمان نظام پزشکی کلیه پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان نظام پزشکی که از پوشش بیمه ای برخوردار نیستند، به صورت قراردادی مشمول مقررات تامین اجتماعی می شوند. بیمه

پرداخت حق بیمه این دسته از بیمه شدگان توسط مرجع معرفی کننده (سازمان نظام پزشکی) انجام می شود. در این روش بیمه شده ماهانه حق بیمه را به حساب سازمان نظام پزشکی واریز می کند و مرجع ذی صلاح با تنظیم لیست، حق بیمه مربوطه را قبل از پایان آخرین روز به حساب تامین اجتماعی سازمان واریز می کند. ماه بعد پرداخت بیمه هر یک از مشمولان از تاریخ ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مربوطه آغاز می شود.

داوطلبان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با مرکز ارتباطات مردمی این ارگان (1420) تماس حاصل نمایند.مجله ازدواج

سازمان تامین اجتماعی همزمان روز پزشک مبارک وی اعلام کرد: کلیه پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان نظام پزشکی که فاقد پوشش بیمه ای هستند به صورت توافقی مشمول تسویه حساب تامین اجتماعی می شوند و می توانند با طی مراحل قانونی و پرداخت حق بیمه از حمایت بیمه ای این سازمان استفاده کنند.