شرایط استخدام سربازان آموزشی در سال 1402 اعلام شد • مجله Image de la vie

متقاضیان باید از سلامت کامل جسمی، روانی و روانی مناسب برای حرفه معلمی برخوردار باشند. همچنین مدت خدمت در طرح معلم سرباز 2 سال (24 ماه) می باشد و لذا کسانی که کسر خدمت ندارند انتخاب می شوند.

مشمولانی که تاریخ اعزام آنها 1 مرداد 1402 و 1 شهریور 1402 می باشد، پس از درخواست کتبی و تایید اداره کل باید به دفاتر (پلیس + 10) مراجعه و درخواست تسریع و دریافت فرم آماده خدمت در تاریخ تاریخ اعزام 1 تیر 1402. تحویل آموزش و پرورش. در غیر این صورت امکان پذیرش سفارش وجود نخواهد داشت.

با توجه به اجرای تفاهم نامه همکاری دوجانبه سپاه و وزارت آموزش و پرورش، علاوه بر همکاری با سپاه استان برای شناسایی، جذب، سازماندهی و استفاده از خدمت سربازان وظیفه، اولویت با دارایی های بسیجیان و بسیجیان با تکمیلی است. کارت ها

شرایط جذب معلمان نظامی

حکم سربازان وظیفه در آموزش و پرورش

فقط داوطلبان دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد با حداکثر اولویت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد به شرط داشتن برگه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و تاریخ اعزام آنها 10 تیر 1402 پس از ارائه کتبی مجاز به ثبت نام هستند. درخواست.

تاریخ اعزام به خدمت به عنوان سرباز معلم

به منظور جلوگیری از ثبت نام همزمان داوطلبان طرح امریه نظام وظیفه در آموزش و پرورش و سایر دستگاه های اجرایی و هدر رفتن سهمیه اختصاص یافته، لازم است هنگام ثبت نام، اصل گرین کارت از زمان اعزام به خدمت دریافت و ثبت شود. تعهد داوطلب در مورد خود تا زمان اعلام نتیجه نهایی اقدام و از دریافت عکس برگه های اعزام و سایر گواهینامه ها به هر نحوی خودداری نماید.

اولویت جذب معلمان نظامی

به منظور رعایت انصاف در فرآیند جذب معلمان، فرم ارزیابی بر اساس عوامل موثر بر احراز صلاحیت شغل معلمی با تایید کمیته راهبری، توسعه مدیریت استان توسط متقاضیان تهیه و تکمیل شود. معلمان باید بر اساس نیاز و سهمیه اختصاص داده شده از بین ثبت نام کنندگان و بر اساس امتیاز شایستگی انتخاب شوند.

داوطلبان در هنگام ثبت نام باید فرم درخواست، تعهدنامه مربوطه و همچنین فرم پرسشنامه اطلاعات فردی را به همراه 2 نسخه و عکس کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی و یک برگه تکمیل نمایند. عکس مدرک دانشگاهی معتبر به مسئول ثبت نام.

دوره خدمت معلم نظامی

دستورالعمل جذب سرباز معلم به ادارات کل آموزش و پرورش استان های کشور ابلاغ شد. در این دستورالعمل آمده است: بر اساس ماده (33) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بر اساس اصل 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند «الف» تبصره ماده 66 فصل هشتم قانون خدمت سربازی و دستورالعمل ساماندهی امور اشخاص محوله به نهادهای دولتی و عمرانی ابلاغی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و با توجه به مجوز 2213.1.15.02177 مورخ 7 خرداد 1402 ستاد کل. از نیروهای ارتش، سهمیه هر استان برای جذب و ساماندهی افراد مأمور به خدمت در سال تحصیلی 1402-1403 به وزارت آموزش و پرورش اعلام خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک معلم نظامی

ادامه بکارگیری معلمان پس از پایان خدمت سربازی در آموزش و پرورش تحت هر عنوان ممنوع بوده و انجام خدمت سربازی در آموزش و پرورش هیچ گونه اشتغال یا حق اشتغال برای افراد ایجاد نمی کند. یک منبع آگاه در وزارت آموزش و پرورش: امسال 3200 معلم سربازی جذب شده اند.مجله ازدواج

امکان جذب و بکارگیری معلمان ثابت در اولویت در مقاطع تحصیلی ابتدایی و در کلاس ها و واحدهای آموزشی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته وجود دارد، لذا می توان از بکارگیری افراد فوق در خدمات اداری، مدارس مناطق شهری و مراکز خودداری کرد. استان.