سیستم ثبت وام بازنشستگان تامین اجتماعی (ژوئن 1402) • تصویر از مجله زندگی

بازنشستگان مشمول ثبت نام وام بازنشستگان ضروری تامین اجتماعی می توانند از دو طریق برای دریافت وام 20 میلیون تومانی ثبت نام کنند. در روش اول حضوری ( مشاهده آموزش ثبت نام آنلاین بازنشستگان تامین اجتماعی) و از طریق مراکز اعتکاف که روش ثبت نام برای استان ها و شهرستان های محل ثبت نام به صورت اینترنتی و روش دوم به صورت حضوری است، در این روش داوطلبان با حضور در مستمری مراکز و ارائه مدارک ثبت نام می کنند.

کارت عضویت مرکز عقب نشینی داشته باشید

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی درباره زمان ثبت نام مستمری بگیران برای دریافت وام مشخص شده گفت: از پایان خردادماه مراحل ثبت نام مستمری بگیران برای پرداخت وام 20 میلیون تومانی آغاز می شود.

داشتن کارت عضویت کانون بازنشستگان تامین اجتماعی برای متقاضی ثبت نام وام 1402 مستمری بگیران تامین اجتماعی بانک رفاه الزامی است. بر اساس نظرسنجی که برای اعطای تسهیلات به بازنشستگان از بانک دریافت می شود، بازنشستگان نباید چک بلامحل، بدهی بانکی و اقساط معوق داشته باشند.



مجله ازدواج

وی در پاسخ به این سوال که امسال چه تعداد از بازنشستگان تامین اجتماعی از تسهیلات و وام مذکور بهره مند می شوند، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی برای سال جاری 500 هزار بازنشسته از این تسهیلات بهره مند می شوند.

ثبت نام وام بازنشستگان 1402 سازمان تامین اجتماعی با مراجعه به کانون های بازنشستگی و تکمیل فرم وام ضروری بازنشستگان امکان پذیر است. یکی از شرایط بهره مندی از این وام داشتن کارت عضویت صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی است.

نحوه ثبت وام بازنشستگان تامین اجتماعی

بر اساس اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی، مستمری بگیران این نهاد می توانند در خردادماه برای دریافت وام 20 میلیون تومانی به صورت غیرحضوری یا حضوری به مراکز بازنشستگی مراجعه کنند.
پرداخت وام قرض الحسنه یکی از تسهیلاتی است که سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان واجد شرایط خود می دهد و به گفته احمد اسفندیاری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی تامین اجتماعی تصریح کرد: میزان این وام در سال جاری افزایش یافته است.

مبلغ وام بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1402

گزارش اخبار تامین اجتماعیاسفندیاری با اشاره به پرداخت وام توسط سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان خود گفت: سال گذشته 12 میلیون تومان در قالب وام 4 درصدی به بازنشستگان واجد شرایط پرداخت شد که با پیگیری های انجام شده این مبلغ به 20 نفر افزایش یافت. میلیون تومان امسال . یافت شد

وی در خصوص ثبت نام و پرداخت وام قرض الحسنه به مستمری بگیران گفت: مستمری بگیران هر استان و شهرستان می توانند با مراجعه به مراکز بازنشستگی ثبت نام و وام 20 میلیون تومانی خود را دریافت کنند.

آخرین مهلت ثبت نام وام بازنشستگی تامین اجتماعی

ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی