سود وام مسکن ملی در سال 1402 اعلام شد • تصویر از مجله زندگی

نیکزاد گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور، شورای پول و اعتبار افزایش تسهیلات نهضت ملی مسکن را به 550 میلیون تومان در سراسر کشور تصویب کرد.

اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن افزود: هزینه ساخت مسکن در نقاط مختلف کشور تفاوت چندانی ندارد اما مصالح به جز هزینه حمل و نقل با هم تفاوتی ندارد و با توجه به این مشکل مطالعاتی برای افزایش در نظر گرفته شده است. تسهیلات در جنبش ملی مسکن

رئیس بنیاد مسکن از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن از 23 درصد به 18 درصد خبر داد.

نیکزاد همچنین اعلام کرد: مقرر شد با ورود منابع صندوق ملی مسکن به وام های بانکی، نرخ سود نهضت ملی مسکن از 23 درصد به 18 درصد کاهش یابد.مجله ازدواج

بهره ملی وام مسکن

وی افزود: تاکید رئیس جمهور بر پرداخت اقساطی وام مسکن ملی بود، به طوری که اولین پرداخت کمتر از 40 درصد حداقل دستمزد کارکنان و کارگران است.