سنگ مورد علاقه شما چیست؟ • تصویر مجله زندگی


تست شخصیت: سنگ مورد علاقه شما

تست تشخیص شخصیت: سنگ ها به ما کمک می کنند با قلب و فرکانس درونی خود ارتباط برقرار کنیم. سنگ ها به تنهایی اثرات متفاوتی از هارمونی و تعادل انرژی بر روی افراد، حیوانات، گیاهان، محیط زیست و غیره ایجاد می کنند. این انرژی به نوعی با بدن فیزیکی، عاطفی، ذهنی و روحی ما هماهنگ می شود.

یکی از شش سنگ را انتخاب کنید:

سنگ شماره یک: صلح، شفا و فیض

شما کسی هستید که بی قید و شرط عشق می ورزد و بیشتر با قلبتان تصمیم می گیرید تا ذهنتان. دوستان و خانواده شما برای شما بسیار مهم هستند.

شما مردم را درک می کنید و به شانس اعتقاد دارید. شما یاد گرفته اید که دیگران را ببخشید زیرا به این باور رسیده اید که مسیر خوشبختی در عشق و شفقت نهفته است.

سنگ شماره دو: قدرت، خرد و تغییر

تو به دنیا اومدی که معلم بشی مردم در مواقع سخت به دنبال نصیحت و راهنمایی شما هستند. شما مهربان، مراقب و محافظ هستید. بسیاری از فرهنگ ها معتقدند که این سنگ می تواند به ما شجاعت بدهد. شما بسیار صادق هستید و قلبی سرشار از آرامش و عشق دارید.

سنگ شماره سه: وضوح، شانس و صلح

شما یک فرد فوق العاده مثبت هستید. در گذشته از نظر عاطفی یک تجربه تلخ و آسیب زا داشتید، اما اکنون اعتماد به نفس بالایی دارید.

از این وضعیت تلخ تجربه بزرگی آموخته اید. تفکر مثبت و سازگاری شما باعث می شود که قلب شما همیشه عشق بی قید و شرط خود را به دیگران بدهد. شما دوستان زیادی دارید و خانواده خود را دوست دارید.

سنگ شماره چهار: خیرخواهی، تعادل و حقیقت

شما قوی هستید، اگرچه در حال حاضر تحت استرس هستید زیرا در دوره رشد زندگی خود هستید. به یاد داشته باشید که شما توسط دوستان و خانواده خود محافظت و حمایت می شوید.

شما بسیار با احساسات خود هماهنگ هستید، اما گاهی اوقات به دیگران اجازه می دهید احساسات شما را تحت کنترل بگیرند. شما انرژی مثبت زیادی دارید، اما باید از شر برخی از افراد منفی یا سمی خلاص شوید.

سنگ شماره پنج: قدرت، ثروت و عشق

شما فردی قوی و قدرتمند هستید. این سنگ نماد حفاظت است. شما بهترین تصمیم را برای خود و اطرافیانتان می گیرید. برخی افراد شما را فردی با اقتدار و احترام می دانند که در صورت نیاز به کمک آنها تکیه می کنید.

سنگ شماره شش: خرد، صداقت و تعادل

شما فوق العاده قدرتمند هستید. شما همیشه از دانش خود استفاده می کنید. وقت خود را با عادت های بد تلف نمی کنید. شما برای داشتن یک زندگی آرام و رسیدن به رویاهای خود تلاش می کنید. اطرافیان شما را بسیار دوست دارند و می خواهند قدرت درونی شما را داشته باشند!مجله ازدواج