سقف گواهی کسر حقوق بازنشستگان افزایش یافت • تصویر از مجله زندگی

به گزارش اقتصاد آنلاین، در نامه نعمت الله ترکی خطاب به حسابداران و مدیران کل امور مالی دستگاه های اجرایی آمده است: این صندوق گواهی کسر از دستمزد با تعهدات 100 درصدی مبلغ مستمری پس از کسر تعهدات قانونی است. (صندوق خدمات پزشکی، بیمه تکمیلی درمان) و تصمیمات قضایی) صرفاً در مورد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد.

گواهی کسر برای بازنشستگان

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوریلازم به ذکر است پیش از این گواهی ضمانت کسر حقوق شامل 60 درصد کل حقوق به صورت الکترونیکی صادر می شد که بازنشستگان را با مشکل مواجه کرد. بنابراین صدور گواهی کسر حقوق بر اساس 100 درصد حقوق بازنشستگان یکی از خواسته های کانون های بازنشستگان کشوری از رئیس صندوق بازنشستگی کشوری بود که اکنون محقق شده است.مجله ازدواج

صدور گواهی کسر از حقوق بازنشستگان کشوری این امر با تعهدات 100 درصدی مبلغ مستمری میسر شده است.

بر این اساس گواهی مذکور شامل سررسید وام های تضمین شده توسط صندوق و مبالغ گواهی های صادره از سوی موسسات اعم از گواهی ضمانت برای سایر موسسات، صندوق های داخلی موسسات، تعاونی ها، مساجد. و غیره و همچنین سایر گواهی های صادره در سامانه مربوط تا سقف 100 درصد کل مبلغ رأی دادگاه از مستمری بگیران قابل وصول می باشد.