سقف برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز در ایام اربعین افزایش یافت • تصویر از مجله زندگی

در اطلاعیه بانک سپه آمده است: برداشت از دستگاه های خودپرداز سپه تا سقف 5 میلیون ریال به ازای هر شب، از 17 شهریور لغایت 14 مهر ماه سال جاری بر اساس مجوز بانک مرکزی و برای دارندگان کارت های نقدی بانک سپه امکان پذیر است. (داخل بانک) ارائه می شود.مجله ازدواج

افزایش سقف برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز در ایام اربعین

بر اساس اطلاعیه تعدادی از بانک های دولتی و خصوصی، با مجوز بانک مرکزی سقف برداشت روزانه از دستگاه های خودپرداز بانک ها در ایام اربعین 500 هزار تومان بوده است.
همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین، بانک مرکزی مجوز افزایش برداشت روزانه از خودپردازها را صادر کرد.

جهت اطلاع: جدیدترین راهپیمایی اربعین امسال

بر اساس اطلاعیه تعدادی از بانک های دولتی و خصوصی، با مجوز بانک مرکزی، سقف برداشت روزانه از خودپرداز بانک در ایام اربعین 500 هزار تومان شد.