سخنان کوروش کبیر درباره سعادت زندگی بنیانگذار سلسله هخامنشی

اگر در اداره امور کشور نیاز به کمک دارید، همکاران خود را از میان مردم شریف و نجیب انتخاب کنید.

انسان همان چیزی می شود که اغلب به آن فکر می کند.

با زن عاقل و ترسو ازدواج کن و او را دوست بدار و برای خود همسر انتخاب کن و زن دیگری را فریب مکن تا نفست مرتکب گناه نشود.

به نظر من، حاکم باید از این جهت بر دیگران امتیاز و برتری داشته باشد که نه تنها از زندگی آسان و آسان روی برگرداند، بلکه متفکر و مدبر باشد.

آرسعی کنید افرادی را جذب کنید که به شما وفادار هستند. البته این تلاش در ظلم و زور و قدرت نیست، بلکه در کمک به دیگران، کردار نیک و رفتار نیک است. بیا.

پسرم، مرا بشنو، به تو می گویم که بهترین موهبت ها، تعلیم و تعلم است، زیرا مال و ثروت تو کم می شود و چهار سرت می میرد، اما علم و تحصیل باقی می ماند.

جهانی شدن وظیفه بزرگی است، اما مدیریت جهان کار بسیار بزرگتری است. فتح یک امپراتوری نتیجه شجاعت و جنگ است، اما حفاظت از آن بدون عزم، درایت و مراقبت مداوم غیرممکن است.

*********سخنان کوروش کبیر********

این درس را باید خوب آموخت که سعادت و سعادت انسان در گرو رنج و رنجی است که برای مطالعه آن کشیده است.

هموطنان بدون شک بهتر از خارجی ها و مردم کشورهای دیگر به کشور خود خدمت می کنند و به ما نزدیکتر هستند.

گزیده ای از سخنان کوروش کبیر، بنیانگذار و اولین پادشاه شاهنشاهی هخامنشی که سی سال در مناطق وسیعی از آسیا بین سال های 559 تا 529 قبل از میلاد حکومت کرد.

گفته ها و گفته های کوروش کبیر

سخنان کوروش کبیر در سعادت زیستن

*********سخنان کوروش کبیر********

دختر خجالتی را دوست بدارید و او را به عقد مردی عاقل و دانا بسپارید، زیرا مرد عاقل و عاقل مانند خاک پاکیزه است که اگر بذر در آن کاشته شود، نتیجه خوب و فراوان خواهد داشت.

سخت کوشی چاشنی خوشبختی است.

*********سخنان کوروش کبیر********

مردی خوش اخلاق، درستکار و عاقل را به عنوان داماد انتخاب کنید. اگر خیلی فقیر باشد، اگر مال و ثروتش از یزدان باشد، اشکال ندارد.

وقتی شادی می آید، بسیار شاد باش و گله نکن و وقتی سختی ها پیش می آید، غمگین و افسرده مباش، زیرا هر شادی را ناراحتی و هر خوبی را بدی به دنبال دارد.مجله ازدواج

بر ماست که با تمام کوشش اسباب عظمت و مردانگی را مهیا و حفظ کنیم تا آرامش روحی که بهترین و عزیزترین نعمتهاست حاصل شود و نجات پیدا کنیم.پناهگاه از غم و سختی.

اگر می خواهی دشمنانت را تحقیر کنی به دوستانت نیکی کن.

ای پسرم، خوب باش و بد نباش، زیرا زندگی انسان جاودانه نیست و چیزی بیش از نیکوکاری لازم نیست.

*********سخنان کوروش کبیر********

*********سخنان کوروش کبیر********