سایت سازمان ثبت احوال – sabteahval.ir • تصویر از مجله زندگی

منبع: ایسنامجله ازدواج

وی افزود: علاوه بر اطلاعات شخصی هر فرد که در این درگاه قابل مشاهده است، خدمات الکترونیکی مانند تغییر نام، درخواست کارت ملی، درخواست گواهی تجرد و تغییر آدرس نیز در این درگاه به افراد ارائه می شود و البته الکترونیکی ما. خدمات در نسخه های بعدی ارائه خواهد شد.

سایت سازمان ثبت احوال
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به رونمایی و فعالیت درگاه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور در هفته دولت گفت: خدمات الکترونیکی مانند تغییر نام، درخواست کارت ملی، درخواست گواهی تجرد و تغییر نشانی خواهد بود. در این پورتال ارائه شود.

خدمات پورتال الکترونیکی سازمان وضعیت مدنی

  • ثبت نام کارت ملی هوشمند
  • مشاهده وضعیت کارت ملی هوشمند
  • اطلاعیه تغییر آدرس
  • درخواست انتخاب نام
  • اسناد پیدا شد
  • درخواست گواهی تجرد
  • درخواست گواهی فوت

آدرس درگاه الکترونیکی سازمان وضعیت مدنی

وی گفت: برای افرادی که شناسنامه ندارند کارت شناسایی و کد برای تعیین تابعیت صادر می شود.

کارگر در خصوص نحوه درخواست کارت ملی برای افرادی که کارت ملی خود را مفقود کرده اند، گفت: این افراد باید از طریق ادارات ثبت احوال یا باجه های دولتی برای دریافت کارت ملی مفقود شده اقدام کنند و البته می توانند در قسمت کارت مفقود شده درخواست خود را مطرح کنند. در پورتال خدمات الکترونیکی

به گزارش تصویر زندگی، هاشم کارگر با اشاره به رونمایی و راه اندازی درگاه خدمات الکترونیک سازمان ثبت احوال (sabteahval.ir) در هفته دولت گفت: نسخه اول به صورت موبایل است که در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه برخی از خدمات ما برون سپاری شده است، گفت: به منظور سهولت دسترسی مردم به این نوع خدمات، صدور شناسنامه المثنی را در دفاتر پیشخوان دولت از طریق دفاتر پیشخوان دولت واگذار کرده ایم. سال گذشته.”

وی در خصوص تاخیر در صدور 10 میلیون کارت ملی برای مردم، ادامه داد: از پایان دی ماه سال گذشته در صدور کارت ملی تسریع کرده ایم و تاکنون پنج میلیون کارت ملی صادر و برای مردم ارسال کرده ایم. و حدود 4 میلیون 600 هزار کارت باقی مانده که طی دو تا سه ماه گذشته صادر و تحویل مردم می شود.