سامانه کانون زندگی مثبت سازمان اجتماعی کشور راه اندازی شد • تصویر از مجله زندگی

مراکز زندگی مثبت سازمان اجتماعی کشور

راه اندازی طرح آزمایشی برای مراکز جدید زندگی مثبت

معاون توسعه خدمات مراکز زندگی مثبت سازمان اجتماعی کشور از راه اندازی سامانه جدید مراکز زندگی مثبت به صورت پایلوت در روزهای آینده خبر داد.

سید حسین خادم حسینی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: از آنجایی که دسترسی به سامانه قدیمی مراکز مثبت سکونت به دلیل پشتیبانی ناکارآمد و یا ثبت اطلاعات مشکلاتی وجود داشت که موجب نارضایتی مراکز شد، لذا با برنامه ریزی مدیر بهزیستی سازمان، سامانه جدید مراکز زندگی مثبت به زودی راه اندازی می شود.

وی افزود: اکنون سامانه جدید رونمایی شده و طی چند روز آینده در چند استان به صورت پایلوت مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت عدم وجود مشکل در استفاده از سامانه طی ماه های آینده در سراسر کشور راه اندازی خواهد شد.

معاون توسعه خدمات مرکز حیات مثبت سازمان اجتماعی کشور با اشاره به اینکه سازمان اجتماعی دارای سامانه های متعددی برای ارائه خدمات مختلف است، اعلام کرد: بخش بزرگی از این سامانه ها در قالب یک سامانه واحد تجمیع می شود. بخشی از سامانه جامع خدمات سازمان بهزیستی است.مجله ازدواج