سامانه ثبت تصادفات رانندگی تا پایان بهار تکمیل می شود

وی با اشاره به اینکه سامانه جامع ثبت سوانح حمل و نقل باید تا پایان خرداد 1402 تکمیل شود، افزود: تمامی اطلاعات مربوط به تصادفات توسط تمامی سازمان های مرتبط با تفکیک علل این حوادث باید در این سامانه جمع آوری شود.

تصادفات جاده ای
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش بینی می شود سامانه جامع ثبت سوانح حمل و نقل تا پایان خرداد ماه تکمیل شود.
گزارش اخبار خودروشهریار افندی زاده گفت: وضعیت ایمنی راه ها، رعایت اصول و قوانین رانندگی ایمن توسط رانندگان و کیفیت وسایل نقلیه در کاهش شدت تصادفات موثر است.

وی گفت: تمامی سازمان های عضو کمیسیون ایمنی راه ها باید به اطلاعات سامانه جامع ثبت تصادفات حمل و نقل دسترسی داشته باشند.مجله ازدواج