ساعت کار دفاتر پلیس از 19 تا 25 شهریورماه اعلام شده است

دفاتر پلیس +10 در تهران و مراکز استان ها از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15 و پنجشنبه از ساعت 7:00 الی 11:00 فعال هستند.

دفاتر پلیس +10 در تهران و مراکز استان ها از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15 و پنجشنبه از ساعت 7:00 الی 11:00 فعال هستند.

به گزارش مشرق، در راستای اصلاح الگوی مصرف و مدیریت بهینه انرژی، ساعت کار دفاتر خدمات الکترونیک پلیس تا 24 شهریور ماه اعلام شد.

ساعت کار پلیس +10

علاوه بر این، دفاتر خدمات الکترونیک پلیس در سایر شهرها از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 صبح تا 1:00 بعد از ظهر و پنجشنبه از ساعت 7:00 صبح تا 11:00 فعال هستند.مجله ازدواج