ساعت کاری ادارات از 3 شهریور به روال عادی باز می گردد

منبع: ایسنامجله ازدواج

وی با بیان اینکه اگرچه این روزها روزهای بسیار سختی برای صنعت برق بوده است، گفت: حتی یک بار قطعی برق رخ نداده و برق پایدار به همه مشترکان تامین شده است.

رجبی مشهدی گفت: بر اساس مصوبه شورای دولت ساعت کاری ادارات و موسسات از 3 شهریور به روال عادی باز می گردد.

سخنگوی صنعت برق افزود: با وجود خنک شدن نسبی هوا در برخی نقاط کشور، مناطق شمالی و جنوبی کشور همچنان گرمای پایداری دارند و مصرف برق بالاست، لذا از مردم تقاضا می شود در مصرف و در ساعات اوج مصرف غفلت نکنند. مصرف که از ساعت 12:00 الی 18:00 و 20:00 خنک کننده می باشد.

سخنگوی صنعت برق گفت: در مناطقی از کشور که هوا خنک‌تر است، مردم می‌توانند کولر گازی را خاموش کنند که به تامین برق مناطق گرمسیری که بسیار گرم هستند کمک می‌کند.

سخنگوی صنعت برق گفت: بر اساس مصوبه شورای دولت ساعت کاری ادارات و موسسات از 3 شهریور به روال عادی باز می گردد.
به گزارش ایمنا، مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه امسال با کاهش ساعات کاری ادارات شاهد کاهش 30 درصدی مصرف برق بوده ایم، گفت: صرفه جویی انجام شده در بخش اداری و خانوارها منجر به پشت سر گذاشتن پیک تابستانی شد.